Po nastěhování do nového sídla by měl památník ukončit své dlouholeté působení ve Strahovském klášteře, kde byl od 90. let v nájmu. „Když zahajujeme něco, co má zlepšit situaci, tak to ukazuje, že přemýšlíme pozitivně do budoucna. Nezachraňujeme jen nějaké rozpadající se ruiny, tak jak nám je zachovaly neblahé minulé doby, ale opravdu zlepšujeme stav. To je samozřejmě v úzké souvislosti s ekonomickou situací. Vytvořili jsme program záchrany národního kulturního dědictví, z kterého je financována také tato rekonstrukce," uvedl ministr kultury Daniel Herman.

Se zástupci památníku a firem, které se na opravě budou podílet, podepsali smlouvu, jež bude spolu s dalšími artefakty zazděna během rekonstrukce jako poselství do vily.

Program péče o národní kulturní poklad má ještě pět miliard korun

Herman připomněl, že Program péče o národní kulturní poklad, z nějž se financují rekonstrukce či novostavby sídel státních kulturních institucí, disponuje ještě pěti miliardami korun. Platí se z něj aktuálně třeba opravy Národního muzea, Klementina, Státní opery či nedávno dokončená rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Památník národního písemnictví se přesune ze Strahovského kláštera

PNP vznikl v 50. letech poté, co byli premonstráti komunistickou mocí donuceni opustit Strahovský klášter. V roce 1952 v něm byl založen Památník národní kultury, jenž převzal Strahovský klášter včetně fondů jeho knihovny a fondů klášterních knihoven. PNP jako muzeum české literatury z něj vzniklo v roce 1953.

Počátkem 90. let byl klášter řádu vrácen a památník zůstal v malých prostorách. Od té doby se hledalo pro instituci nové místo. Sbírky PNP mají 2000 fondů s celkem sedmi miliony archiválií.

V roce 2005 rozhodla vláda o převodu Petschkovy vily a v roce 2006 ještě přidala blízký objekt v Pelléově ulici. Oba objekty vedení PNP v roce 2006 převzalo. Ten menší v Pelléově ulici slouží k pořádání výstav, přednášek či literárních programů. Původně měly být oba domy pro potřeby památníku otevřeny do roku 2009, práce ale zdržely soudní spory, neboť na objekt si činila nárok i Praha. Soudy trvaly do roku 2012.

Takzvaná třetí Petschkova vila v ulici V Sadech byla postavena v roce 1930. Po rekonstrukci v něm bude mít PNP mimo jiné expozici věnovanou novodobé české literatuře, na níž v pronajatých prostorách na Strahově nebylo místo.