Zajímavým projevem se prezentoval místostarosta Benešova Tomáš Podhola. Ten v úvodu svého vystoupení řekl: Stojíme zde u pomníku, který původně a zcela oprávněně připomínal a připomíná hrdinství vojáků z východu, kteří se velkou měrou zasloužili o ukončení tragédie sužující v té době nejen celou Evropu, ale skoro celý svět. O ukončenídDruhé světové války.

Bohužel politický vývoj a to nejen v Československu, ale v celé Evropě změnil u mnoha lidí pohled na tato pietní místa. Opakovaně chybná rozhodnutí několika politických garnitur a s nimi spojený druhý příchod té samé armády na konci šedesátých let minulého století, změnil od základů pohled další generace na pomníky připomínající přítomnost Rudé armády v naší zemi.

Ale i to je už minulost. Nyní se nad ní již většina z nás dokáže povznést a přesně rozlišit rozdíl v událostech let 1938 až 1945 oproti smutným událostem srpna 1968.

Pietní akce se ve středu 7. května konaly v Benešově i na dalších tradičních místech - v průchodu radnice na Masarykově náměstí u desky popravených důstojníků, u pamětní desky na budově sokolovny, v gymnáziu také u pomníku před ním a na novém židovském hřbitově.