Souhrnná čísla statistiky, do nichž jsou jednotlivé lidské osudy zahrnuty, hovoří umírněnou řečí. Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji se na sklonku července zvýšil proti červnu o 0,16 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,87 procenta. Z pohledu expertů jde o očekávaný sezonní výkyv, na němž není patrný dopad mimořádných vlivů. Ve srovnání s loňskem to představuje pokles o 0,40 procentního bodu. O 0,41 procentního bodu pak je středočeská nezaměstnanost pod celostátním průměrem: ten ke konci července dosáhl 3,28 procenta. Jestliže v hlavním městě Praze míra nezaměstnanosti dosáhla 2,74 procenta, je to ve srovnání se Středočeským krajem o 0,13 procentního bodu méně – a ve vztahu k celorepublikovému průměru o 0,54.

Bezprostřední okolí metropole nicméně dlouhodobě vykazuje nezaměstnanost na velmi nízké úrovni. Nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji, aktuálně vyčíslenou na 1,25 procenta, má Praha-východ. Pod dvouprocentní hranici se ještě vešly okresy Praha-západ (1,57 procenta) a Benešov (1,68); ještě vcelku mírně nad dvěma procenty se ocitlo Mladoboleslavsko (2,25). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazuje Kladensko s aktuální hodnotou 4,36 procenta – a nad čtyřmi procenty ještě figuruje Mělnicko (4,16). Další tři okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti mají hodnoty poměrně blízké: Příbram 3,82 procenta, Kolín 3,74 a Nymburk 3,62.

Kladensko má nejenom nejvyšší míru nezaměstnanosti, ale také nejvyšší podíl registrovaných lidí bez práce. V červenci jich bylo 4573; o 115 více než v červnu. Ostatní okresy následují s výraznějším odstupem: Mělník 2900, Příbram 2731 – a nad dva tisíce se ještě dostaly Kolínsko (2455), Nymbursko (2322) a Berounsko (2032). Logicky nejnižší počet nezaměstnaných má nejméně lidnatý středočeský okres Rakovník: bylo jich rovných 900. Nízké počty zaznamenaly také okresy Benešov (1033) a Kutná Hora (1033). Překvapivě vyrovnané počty vykázaly okresy v nejužším prstenci kolem Prahy: Praha-východ 1496, Praha-západ 1498.

Volných míst ubylo. Meziměsíčně i meziročně

Jestliže úřady práce evidovaly v kraji celkem 57 098 volných pracovních míst, čistě z pohledu matematiky by na jednoho nezaměstnaného mohlo vycházet 2,3 volné pozice. Nebo na jedno pracovní místo 0,4 uchazeče. Jde ale jen o hrátky s čísly – bez zohlednění požadavků na kvalifikaci, zdravotní předpoklady i další souvislosti. Evidované počty volných míst navíc nejsou úplné: povinnost nahlašovat všechny volné pozice zaměstnavatelé nemají.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Nejvíce volných míst je dlouhodobě evidováno na Praze-východ; na sklonku července jich bylo 11 192 (a čistě prostým dělením v tomto okrese vychází na jednoho uchazeče sedm a půl pracovní příležitosti). Zde však je také výrazně vidět vývoj na trhu práce: jestliže nyní touto cestou zaměstnavatelé v okrese nabízejí přes 11 tisíc míst, ještě před půl rokem jich bylo přes 16 tisíc – a před rokem bezmála 19. Úbytek v meziročním srovnání je patrný i celokrajsky: rozdíl převyšuje 7,8 tisíce. Dalšími okresy s početnější nabídnou pracovních příležitostí jsou Mladá Boleslav (9258), Mělník (5921) a Praha-západ (5921). Ve srovnání s červnem vykázaly jednotlivé středočeské okresy odlišný vývoj: některé mírný pokles, jiné naopak drobný nárůst. Celkově v rámci celého kraje se počet nabízených pracovních pozic snížil o 1106. Vedle dalších vlivů se zde mohl projevit i zájem o práci ze strany běženců z Ukrajiny.

Podíl nezaměstnaných osob v procentech

Okres / Region Červenec Červen Květen
Benešov 1,7 1,6 1,6
Beroun 3,3 3,1 3,1
Kladno 4,4 4,3 4,3
Kolín 3,7 3,5 3,5
Kutná Hora 2,9 2,6 2,6
Mělník 4,2 4,0 4,0
Mladá Boleslav 2,3 2,1 2,1
Nymburk 3,6 3,5 3,6
Praha-východ 1,2 1,1 1,1
Praha-západ 1,6 1,5 1,5
Příbram 3,8 3,5 3,6
Rakovník 2,6 2,5 2,6
Středočeský kraj 2,9 2,7 2,7
Hlavní město Praha 2,7 2,6 2,6
Česká republika 3,3 3,1 3,2

Uchazeči o zaměstnání registrovaní úřady práce

Okres / Region Červenec Červen Květen
Benešov 1033 995 1009
Beroun 2032 1914 1892
Kladno 4573 4458 4497
Kolín 2455 2280 2281
Kutná Hora 1373 1248 1253
Mělník 2900 2791 2805
Mladá Boleslav 1847 1688 1719
Nymburk 2322 2229 2297
Praha-východ 1496 1374 1358
Praha-západ 1498 1420 1398
Příbram 2731 2525 2587
Rakovník 900 850 885
Středočeský kraj 25 160 23 772 23 981

Volná pracovní místa evidovaná úřady práce

Okres / Region Červenec Červen Květen
Benešov 2978 2971 2943
Beroun 4754 4801 4753
Kladno 3389 3254 3636
Kolín 4220 4293 4688
Kutná Hora 2096 2241 2345
Mělník 5921 6036 5878
Mladá Boleslav 9258 9203 9349
Nymburk 3100 3074 3199
Praha-východ 11 192 11 554 13 174
Praha-západ 5822 5876 5803
Příbram 3080 3695 3706
Rakovník 1288 1206 1221
Středočeský kraj 57 098 58 204 60 695

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR