"V současnosti česko-ruské vztahy nejsou ideální, ani nemohou být, protože bezpečnostní situace se v posledních letech změnila," řekl Stropnický na Filozofické fakultě UK, kde sídlí Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska. Podotkl, že porozumění mezi oběma národy přetrvává. "Byl bych rád, aby se studenti i akademici zasloužili o to, aby se kultivoval tento přirozeně blízký, řekl bych niterný vztah, který tu je," řekl ministr.

Centrum, které povedou ruský politolog Alexandr Morozov a slavista Marek Příhoda, bude podle univerzity sdružovat odborníky, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry či organizovat veřejné přednášky, vědecké semináře a konference. Dcera Borise Němcova Žanna, která ve spolupráci s představiteli univerzity stála u zrodu instituce, na zahájení připomněla, že její otec je známý hlavně jako politik, ale byl také fyzikem.

"Proto je správné, že je tu akademické centrum, fyzici jsou totiž často také filozofové," řekla. Dodala, že její otec se jako fyzik snažil jednoduchým jazykem vysvětlit složité věci. "Chtěla bych, aby totéž dělalo i toto centrum - jednoduchým jazykem vysvětlovalo publiku složité věci," uvedla.

Němcov patřil k předním kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina. V únoru roku 2015 byl zastřelen, když přecházel most přes řeku Moskvu. Moskevský soud odsoudil za Němcovovu vraždu Čečence Zaura Dadajeva k 20 rokům za mřížemi a čtyři Dadajevovy komplice k trestům v rozmezí 11 až 19 let. Podle pozdějšího vyjádření právního zástupce Němcovovy dcery se ale nepodařilo najít skutečné organizátory a objednatele vraždy.

Děkan Filozofické fakulty UK Michal Pullman řekl, že tradice ruských studií v Praze sahá do meziválečného období. Věří, že činnost centra povede k rozvinutí oboru a otevře prostor pro diskusi k aktuálním otázkám, které se týkají ruské společnosti a státu.