Nyní je podle něj čas vyhodnocování nabídek a následného výběru dodavatele prací. „Smlouvu bychom chtěli mít podepsanou do konce roku,“ konstatoval. Vlastní rekonstrukce by podle jeho slov měla začít se zahájením stavební sezony 2023 – tedy na jaře.

Stavební ruch, který lze pod mostem podporovat už nyní, ještě s vlastní rekonstrukcí nesouvisí. Ale předchází jí: jde o zpevňování konstrukce – most je podepírán, aby nedošlo k další degradaci. Očekává se, že to, co se dělá nyní, budoucí dodavatel dále využije. Závisí to ale na něm: vítěz výběrového řízení má nejen zajistit provedení prací, ale připravit také jejich detailní projekt. Přičemž postupy může volit různé: nabízí se několik variant. Zakázku totiž ŘSD zadává metodou design&build, kdy projekční a stavební služby zajišťuje jeden dodavatel.

Oblouk musí zůstat zachovaný

Vázán je požadavky památkářů: jde totiž o historický most, jehož podoba s jedinečným obloukem (viditelným z údolí u Senohrab; nikoli přímo při průjezdu po dálnici) musí zůstat zachována. V rámci rekonstrukce bude zesílen, což vzhled prakticky nezmění, ale historickému mostu to dodá vlastnosti prakticky nové stavby: vyhovovat dopravním potřebám by pak měl po dalších sto let. Co je nad tímto obloukem, má být zbouráno a postaveno znovu.

Tyto práce usnadní, že dálniční most Šmejkalka není jednou stavbou, ale vlastně jde o dva souběžné mosty vedle sebe: v každém jízdním pásu, tedy pro různé směry jízdy, stojí samostatné konstrukce. Nabízí to variantu přesměrovat provoz na jednu polovinu současné mostovky, zrekonstruovat druhou půlku, tam pak převést všechen provoz a dílo dokončit. Druhou variantou by bylo postavit vedle Šmejkalky provizorní spodní stavbu, na ní zhotovit definitivní mostovku, která by začala sloužit v tomto dočasném umístění – a následně by byla „nasunuta“ na rekonstruované horní části opravovaných mostů. V tomto případě by se tedy přemisťovala nová mostovka, po níž už se jezdilo o kousek vedle, potvrzuje ředitel ŘSD Mátl.

Pro co se v rámci detailního projektování prací rozhodne vybraný dodavatel, záleží nejen na tom, jak inženýři vítězného uchazeče zhodnotí jednotlivé postupy, ale také možnosti své firmy v závislosti na jejím vybavení a zkušenostech. Tak jako tak platí, že po celou dobu rekonstrukce mají být podle ŘSD zachovány jízdní pruhy v uspořádání 2+2: po dvou pro každý směr jízdy. Mátl sice nevylučuje, že se v místě prací budou v dopravních špičkách tvořit kolony (a pokud by došlo k nehodě, bude to opravdu znamenat problém), nicméně očekává menší komplikace než v rámci nedávné modernizace na delších úsecích dálnice D1. Zde se bude jednat o úsek s omezením dlouhý 800 metrů, kde řidiči uvidí na konec – a tak by mohli jet relativně plynule a nedivočit.

Proč se říká „protektorátní most“

Most Šmejkalka nad širokým údolím mezi Senohraby a Hrusicemi či Turkovicemi, na 24. dálničním kilometru, je na dálnici D1 unikátem. Představuje historickou památku, jejíž stavba začala už v roce 1939, zčásti pokračovala i za německé okupace (kdy však byla přerušena) a skončila až v roce 1949. Má dvě souběžné části, přičemž konstrukce ve směru jízdy na Brno je starší. Rekonstrukcí prošel při stavbě dálnice v 70. letech minulého století; konkrétně v letech 1973–1977. Na větší opravu pak ještě došlo v roce 1991. Nynější zásadní rekonstrukce má začít v příštím roce; dokončena by měla být zřejmě do čtyř let. Samotný most, u jehož vzniku byl architekt Stanislav Bechyně (1887–1973), měří 248 metrů; vysoký je 46 metrů.