V úterý 1. listopadu to vyplynulo ze setkání krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN) se zástupci českého zastoupení UNICEF – Dětského fondu Organizace spojených národů.

Bývalo zvykem, že směrování jeho aktivit jsme vnímali spíš ve vztahu k zahraničí; často šlo dokonce o poměrně vzdálenou cizinu. Není to ale tak úplně pravda: UNICEF třeba pořádá anketu Dítě Česka představující výjimečné aktivity mladých lidí. Nyní se na krajském úřadu jednalo o možnostech spolupráce včetně konkrétních aktivit na pomoc uprchlíkům v České republice. A právě pedagogicko-psychologické poradenství se rýsuje jako jedna z oblastí, kde by se spolupráce mohla rozvíjet.

Zástupci UNICEF Česká republika nicméně plánují, že aktivity na pomoc mladým uprchlíkům budou podstatně rozsáhlejší, přičemž zapojení kraje by mohlo být nejenom finanční, ale i organizační. Chystají projekty jak z oblasti školství, tak i zdravotnictví či v sociální sféře.

Co konkrétního by se mohlo rozvíjet, se však teprve ukáže – přičemž je také třeba zjistit, co je nejvíce potřebné, plyne z Váchových slov.

„Na úvodní schůzce jsme otevřeli širší dialog a představili si navzájem možnosti, jak pomoci se začleňováním dětí a mladých lidí z Ukrajiny do naší společnosti,“ konstatoval středočeský radní.

Hovoří i o tom, že kraj bude informace předávat dál, tedy je bude směrovat do měst a obcí. „Je potřeba zjistit konkrétní specifické potřeby, které jsou v každém regionu trochu jiné, a pak hledat možnosti, kam pomoc směřovat a jakou formou,“ konstatoval Vácha.