Aby se předešlo zneužívání bezplatné přepravy, nově Pražská integrovaná doprava požaduje, aby cestující z Ukrajiny, kteří se chtějí svézt bez placení, svůj pas otevřeli a nalistovali patřičnou stránku: musí ukázat vízum pro strpění pobytu (to vydává cizinecká policie). Alternativou je hraniční průvodka s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění.

Protože by důsledné uplatňování tohoto opatření znamenalo problém pro zcela čerstvě přicházející uprchlíky – včetně těch, kteří právě míří na některé z krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, aby si tam vyřídili potřebné papíry, je před získáním víza možné nárok na bezplatnou přepravu prokázat také razítkem v cestovním dokladu, které potvrzuje datum překročení hranice Evropské unie. Tak bude možné postupovat během prvního měsíce pobytu: do 30 dnů od příchodu o EU. Je však třeba mít na paměti, že takto lze uznat razítka až z doby válečného konfliktu: ne tehdy starší než z 23. 2. 2022.

Asistenční centrum pomoci ukrajinským uprchlíkům v Kutné Hoře.
Pro uprchlíky se připravuje spaní v tělocvičnách. Dojde i na tábory?

Nadále zůstávají v planosti již vydané Jízdenky pro hosta. To je specialita tarifu PID, primárně určená k možnosti bezplatné přepravy členů oficiálních delegací navštěvujících hlavní město Praha a jeho dopravní organizace (přičemž má být vydávána na pokyn primátora či ředitelů těchto podniků). Nově však už při splnění stanovených podmínek ukrajinští uprchlíci o vydání těchto jízdenek žádat nepotřebují.