Zmiňované firmy dodají elektronické platformy, jejichž prostřednictvím by zaměstnavatelé měli brzy moci bezplatně zveřejňovat nabídky zaměstnání s místy vhodnými pro běžence (a to s i možným provázáním na ubytování). Příchozím z Ukrajiny to usnadní hledání pracovního uplatnění odpovídajícího jejich vzdělání, zkušenostem, dovednostem i možnostem.

Právě takovou nabídku hejtmanka Petra Pecková (STAN) označuje za důležitý krok na cestě k začleňování válečných uprchlíků do naší společnosti. „Pracovní uplatnění jim kromě finančního osamostatnění napomůže rovněž ke zklidnění jejich psychického stavu; obsazená místa také povedou k dalšímu rozvoji kraje,“ nastínila své představy s dodatkem, že hrozby je třeba přeměnit na příležitosti.

Učitelé dostanou rady pro novou dobu

Zvlášť ukrajinským ženám, jichž je mezi dospělými uprchlíky většina, má s nástupem do zaměstnání pomoci přijetí jejich dětí do škol. V té souvislosti se zase chystá internetové školení pedagogů prostřednictvím webinářů (tedy seminářů uspořádaných přes internet) pořádaných Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK); ten funguje jako krajská příspěvková organizace.

Kantoři ze všech stupňů škol mají získat rady, jak pracovat s žáky, aby příchod ukrajinských dětí byl co nejhladší. Obnáší to podněty pro práci s třídním kolektivem, v němž se náhle objevilo více ukrajinských spolužáků, ale i návod pro češtináře, v jejichž hodinách půjde nejen o výuku mateřského jazyka, ale i cizí řeči. Série těchto webinářů pro učitele, bezplatně dostupných nejen pro pedagogy krajských škol, ale i pro jejich kolegy pracující pro jiné zřizovatele, začíná již v pondělí 28. března.

Krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) věří, že tyto webináře pomohou vyučujícím se zvládáním situací, na které nemohli připravit, a poradí, jak pracovat nejenom s třídním kolektivem a s nově příchozími žáky, ale také s jejich rodinami. Právě to bude tématem prvního z webinářů. Další trojice seminářů pořádaných přes internet, které VISK připravil ve spolupráci s Ústavem jazykového a odborného vzdělávání Univerzity Karlovy, se zaměří na metodickou pomoc pro učitele češtiny, kteří se nečekaně ocitají v nové roli: pomáhají také žákům zvládnout cizí jazyk.