Přesně v 15 hodin požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v kostele sv. Tomáše koledníkům Tříkrálové sbírky a pak už mudrci vyrazí na cestu. Doprovázeni bubeníky a trubači projdou Mosteckou ulicí, přes Karlův most, Mariánské a Malé náměstí a na Staroměstském náměstí předají své dary svaté rodině. Následně přednese své poselství kardinál Dominik Duka.

„Od 16.30 hodin provede smíšený sbor a orchestr při Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pod vedením Václava Revendy Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby,“ prozradila zástupkyně ředitele Arcidiecézní charity Praha Jarmila Lomozová.

Kdo bude mít zájem, může do koše u pódia odevzdat dárek, který potěší děti z azylových domů či sociálně slabších rodin. Věnovat lze například hračku či knížku.

Lidé darovali víc než 104 miliony korun

Průvod je jednou z doprovodných akcí, které mají upozornit na sbírku Arcidiecézní charity. Sbírka se koná první dva lednové týdny a v minulém roce vynesla přes 104 miliony korun.

Většinu z této sumy vybrali koledníci do 22 tisíc evidovaných pokladniček. Kromě toho je možné zaslat darovací SMS, případně převést obnos přímo na účet. „Výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci,“ doplnila Lomozová.