Výtěžek ze sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným.

V 15.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka udělil koledníkům požehnání v zaplněném kostele svatého Tomáše na Malé Straně. Pro požehnání si přišlo hned několik skupinek tří králů, které budou v následujících dnech procházet ulicemi a vybírat finanční příspěvky. Dlouhý průvod se pak vydal z Malostranského náměstí přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde králové předali dary představitelům svaté rodiny.

Kardinál Dominik Duka pronesl poselství k lidem, ve kterém jim připomenul smysl sbírky a pomoci druhým. Mimo jiné přiblížil projekty, na které bude určena část letošního výtěžku. Peníze poputují na materiální a potravinovou pomoc nejchudším, azylový dům pro maminky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem a na vybudování komunitního centra Farní Charity ve Vlašimi.

Sbírka pomáhá i za hranicemi České republiky, až v africké Ugandě. Část peněz je určena na zdejší nemocnici, kde je velká porodnice. „V samotné Ugandě patří k velmi významným a dobrým okresním nemocnicím," řekl kardinál Duka. Na tomto projektu spolupracuje i české ministerstvo zahraničí a Slovenská republika.

„Tříkrálová sbírka se jaksi zrodila s příchodem svobody a především také, když se ukázalo, že nestačí jenom státní sociální pomoc, ale že je zapotřebí skutečně otevřít oči a srdce a pomáhat potřebným," dodal kardinál.

Program zakončila koleda Narodil se Kristus Pán, po které následovala Česká mše vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby. V neděli 7. ledna od 18:00 Česká televize odvysílá Tříkrálový koncert z Městského divadla v Brně.

Většina výtěžku, 65 procent, pomáhá přímo v tom regionu, kde byl vykoledován. Desetina výnosu je určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Diecézní projekty podpoří 15 procent výtěžku. V Tříkrálové sbírce jsou lidé, kteří peníze darují, každý rok štědřejší. Loni celkový výtěžek Tříkrálové sbírky poprvé překročil 100 milionů korun. Od roku 2000 lidé v Tříkrálových sbírkách přispěli více než 1,13 miliardy korun.

Koledníci začali vybírat příspěvky na Nový rok, v ulicích je bude možné potkat do 14. ledna. Loni obcházelo města více než 60 tisíc koledníků. Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské textové zprávy DMS KOLEDA 30 na číslo 87777. Pošlou tak 30 korun. Peníze je možné poukázat i na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777.