Muž z Barrandova upadl v roce 2006 na zledovatělém chodníku a vážně si poranil nohu. Loni dospěl jeho dlouhý spor s Prahou do vítězného finále. Hlavní město mu jako majitel a správce dotyčné komunikace přiznalo odškodnění za újmu ve výši 950 tisíc korun. Metropole se ale k tomu odhodlala až po výroku Ústavního soudu k tomuto případu. Soud nepřijal argument magistrátu, podle kterého se v daném místě nedělala údržba dlouhodobě a postižený s tím tak mohl počítat.

Co dělat, pokud už ke karambolu se zdravotními následky nebo majetkovou újmou dojde? Od roku 2009 mají odpovědnost za údržbu chodníků jejich majitelé v drtivé většině města a obce.

Respktujte stav komunikace

V Praze se o ně stará hlavně Technická správa komunikací (TSK) a z menší části také radnice jednotlivých městských částí. Za padající rampouchy nebo sníh ze střech přitom nadále odpovídají majitelé domů.

Zimní údržba komunikací v Praze.

V případě nehody na chodníku je tak třeba nejdříve zjistit, komu osudný úsek patří a následně se obrátit s žádostí o odškodnění na příslušný odbor magistrátu nebo místní radnice. „Člověk by si měl být ale jistý, že upadl navzdory respektu ke stavu chodníku nebo vozovky,“ upozorňuje advokát Jan Černý. O potřebě respektovat stav komunikace a počasí hovoří i šest let starý výrok Ústavního soudu.

Lze vymezit úseky bez údržby

Majitelé chodníků sice mají obecně povinnost se o ně starat, podle zákona o pozemních komunikacích však mohou vymezit úseky silnic i chodníků bez zimní údržby.

V Praze je správcem více než poloviny chodníků i silnic TSK. Pod ní spadá 800 hektarů plochy „nemotorových komunikací“ včetně chodníků. Necelá třetina z nich přitom v letošní zimní sezóně (do 31. 3. 2018) zůstává v „bezúdržbové“ kategorii.

Mapa s vyznačením těchto lokalit i dalšími informacemi je dostupná na webu TSK v sekci Informace o provádění zimní údržby vozovek a chodníků.