Schválena přitom byla varianta s číslem 1, kterou letos v červnu upřednostnil i Středočeský kraj. Tato varianta počítá s tím, že tramvajová trať vede na středním dělícím pásu a po stranách má po jednom jízdním pruhu. Jde o zřejmě nejdůležitější krok k celé stavbě, která by měla být podle původních plánů hotová v roce 2023.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) prodloužil tramvajovou trať až ke stanici metra Pankrác. Zatím tu však mohou parkovat auta.
Z nové tramvajové tratě je parkoviště. Prodloužení kolejí brání i „řev místních“

Trať bude mít délku 5,445 kilometru. Součástí její stavby budou terminály a parkoviště P+R ve Zdibech a Sedlci a tramvajová smyčka v Sedlci. Parkoviště a parkovací dům mají mít dohromady kapacitu 1260 míst. Jednou z podmínek procesu EIA přitom je modulární charakter parkovišť, tedy možnost je bez zásadních zásahů rozšiřovat.

Jedním z důvodů, proč středočeští i pražští politici stavbu prosazují, je odlehčení silniční dopravy. Další podmínky vzešlé z procesu EIA jsou i protihluková opatření, například využití tlumícího asfaltu. V úvahu přitom připadaly i další dvě varianty, které počítaly s širší komunikací. Jedna z nich by vedla k záboru soukromých zahrádek před domy, což Středočeský kraj odmítl.

Vizualizace návrhu tramvajové tratě Podbaba - Suchdol a okolí.
V Sedlci by mohla vzniknout nová čtvrť. Díky tramvajové trati do Suchdola

Součástí trati mají být čtyři mosty, z nichž největší má vést přes křižovatku s dálnicí D8 na konci trati u Zdib. Navržen je společně s lávkou pro chodce a cyklisty.

Tramvajová trať do Zdib - plán.Zdroj: Středočeský kraj

Popis uspořádání uličního prostoru ve Variantě 1
Uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5 až 8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2. Jízdní pruhy š. 3,5 m + cyklopruh 1,5 m částečně alternovaný piktokoridorem + lokálně parkovací pruh cca 2,5 m. Výjimkou z celkového uspořádání jízdních pruhů 1+1 je úsek Žernosecká – Dopraváků se zachováním uspořádání jízdních pruhů 2+2. Povrch tramvajové tratě na zvýšeném pásu sjízdný pro IZS a případně BUS. Zachování zúžení v místech přechodů pro chodce je stavebně podpořeno zřízením tramvajových nástupišť. Oproti stávajícímu stavu je zásadní změnou využití často nepojížděných levých jízdních pruhů na území Prahy pro realizaci zvýšeného tramvajového pásu. Varianta zachovává stávající fyzické oddělení (oplocení) soukromých nemovitostí a též výškové členění uličního prostoru.