Pozornost i debaty mezi spotřebiteli vzbudily informace, že jeden z rozšířených obchodních řetězců s nabídkou živých kaprů před svými prodejnami skončil a nabízet bude pouze profesionálně zpracované chlazené ryby, zabíjené v prostřelí, které je k tomu určeno a vybaveno. Tak, aby zacházení s nimi včetně usmrcování bylo co nejcitlivější.

I živých kaprů však bude dostatek, stejně jako příležitostí k jejich koupi. Na podmínky jejich prodeje dohlížejí kontroly Státní veterinární správy. Její mluvčí Petr Vorlíček připomněl, že loni byl v předvánočním období zjištěn nějaký problém ve třech procentech kontrolovaných míst; o jeden procentní bod více než předloni. Častěji kontroloři objevovali prohřešky proti hygieně, méně běžné byly případy klamání spotřebitele (což se nemusí týkat jen cen, ale zejména zavádějícího označení původu ryb s odkazem na proslavené chovné lokality) nebo porušení zásad welfare neboli „pohody zvířat“.

To se však zpravidla netýká samotného usmrcování ryb, ale spíš špatného nakládání s nimi v posledních dnech jejich života. Může jít nejen o zanedbání dostatečného okysličení vody, ale třeba také o přeplněné kádě, vysvětlil Deníku Vorlíček.

Vůbec nejvíc zjištění, že prodejci pochybili, se však týkalo nesplnění povinnosti nahlásit prodejní místo veterinární správě. To se dělá prostřednictvím formuláře na jejích webových stránkách.

Prodejní místo i jeho obsluha musí z pohledu veterinářů splňovat řadu požadavků. Ve výbavě musí mít prodejci nejen nože, ale nesmí chybět ani palička na omračování ryb a stěrky. Pracovní deska musí být čistitelná a dezinfikovatelná, s dostatečným přívodem pitné vody k omývání pracovního pultu; povinný je také odvod odpadní vody do kanalizace. Pokud by to nebylo splněno, může prodejce ohrozit i zdraví spotřebitelů. Nebo kvůli vodě namrzající na komunikacích představovat nebezpečí pro chodce i řidiče. Důležité je také správné nakládání s odpadem z kuchaných ryb včetně zajištění náležité likvidace; na místě prodeje musí být na odpady živočišného původu k dispozici označená uzavíratelná nádoba.

Nechat si rybu zabít přímo na místě prodeje veterináři jednoznačně doporučují: je to tak lepší i pro kapra, který se má stát štědrovečerní pochoutkou. „Nejen proto, že usmrcení provede zkušený personál, ale zejména s ohledem na případný stres či strádání ryb způsobené přesunem a další manipulací či držením v domácnostech,“ upozornil Vorlíček. Ani transport v tašce nebo prohánění v napuštěné vaně dětmi totiž pro kapra nejsou žádná zábava. V tom jsou s ním zajedno i aktivisté za práva zvířat. Podle nich největší utrpení nejspíš začíná ve chvíli, kdy si lidé rybu odnášejí domů.

Petice proti prodeji živých kaprů

Proti prodeji živých kaprů se někteří odpůrci a aktivisté vymezují natolik, že volají po úplném zákazu prodeje živých kaprů; tradice netradice. Požaduje to internetová petice běžící na webu Hlasprokapra.cz. S argumenty, že tyto ryby – a ročně jich je půl druhého milionu – před smrtí zbytečně trpí. Ať už kvůli přepravě bez vody, přechovávání v domácnosti v nevhodných podmínkách i následnému finále, jímž je zpravidla zabíjení s použitím improvizovaných pomůcek.

Výhrou pro rybu není ani její případné vypuštění do přírody: takzvaně vysádkovaný neboli vyhladovělý kapr (což se dělá kvůli omezení množství tuku a zlepšení chuti masa) většinou stejně uhyne. Petici, která má aktuálně 3,8 tisíce podpisů, udělal „reklamu“ podpis pražského radního Adama Zábranského (Piráti), který o tom informoval na twitteru. Nezůstalo to bez ohlasů. Na sociální síti se pak objevila i debata o tom, zda je soucit se zvířaty projevem levicového postoje.

Jiří Anderle z Demokratické strany zelených – Za práva zvířat Deníku sdělil, že i on se spolustraníky požadují, aby Parlament ČR uzákonil zákaz prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích – a vánočních kaprů obzvlášť. S tím, že se hlásí ke zmiňované petici, kterou pořádá CIWF Česká republika; národní pobočka Compassion in World Farming. Argumenty jsou podobné: prodávané ryby jsou podle odpůrců natěsnané do malých nádrží či kádí s často problematickou kvalitou doby, kde nemohou projevovat své přirozené chování, ale Anderle zmiňuje také zbytečné manipulace spojené i s „přesypáváním“ ryb, teplotními šoky vlivem přemisťování mezi nádržemi i náhlými změnami intenzity světla.

I on odkazuje na vědecké poznatky, z nichž odpůrci odvozují své požadavky: ryby jsou citlivá zvířata, která jsou schopná vnímat fyzickou bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci. „Pro takové utrpení zvířat není ospravedlnitelný důvod, neboť ryby mohou být usmrceny bez nadbytečného transportu či přechovávání a prodávány v obchodech již zpracované,“ zdůraznil Anderle.

Zastánci stánků s kapry naopak mají jasno: není důvod cokoli měnit. Jde o stále živou tradici – a kupující mají o tento způsob prodeje zájem. Tečka.