Praha hodlá založit společnou akciovku dopravního podniku a developera kvůli budování nové trasy metra D a především navazující výstavbě nad zemí v okolí plánovaných stanic. Město a dopravní podnik do ní vloží pozemky a jiná aktiva. Developer „know how“. A pak se budou všichni dělit o výnosy z prodeje a pronájmu pozemků. 

Celý text Václava Lásky je dispozici zde, většina odpovědí je na stránkách DPP.

Otázka první: Proč společný podnik?

Odpověď: Hlavním účelem společného podniku je: Podpora urbanistického rozvoje území v okolí stanic trasy metra I. D – 1. etapa, s přihlédnutím k územnímu plánu, potřebám hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí, cestující veřejnosti a občanům hl. m. Prahy. Dále je to rozvoj developerského potenciálu pozemků v okolí stanic trasy metra I. D a realizace odpovídajícího ekonomického příjmu zejména v podobě pronájmu pozemků a staveb DPP či obdobné formy úplaty.

Zastávka metra Budějovická. Ilustrační foto.
Vestibul stanice metra Budějovická je uzavřen. Asi na tři měsíce

Otázka druhá: A jak by měl fungovat?

Odpověď: Společný podnik bude založen ve formě akciové společnosti, jejímiž akcionáři budou DPP a vybraný strategický partner. Podíl DPP na základním kapitálu bude ve výši 49 % a podíl vybraného strategického partnera na základním kapitálu bude činit 51 %.

Očekáváná participace strategického partnera na vlastním kapitálu se předpokládá do max. výše 500 mil. Kč resp. částky odpovídající 51 % podílu na základním kapitálu („Jistina“), při 85 – 90 % bankovního financování.

Metro. Ilustrační foto.
Metrem z Muzea do stanice Nemocnice Motol? Do května jen složitě a s přestupy

Vložení finančních prostředků strategického partnera do základního kapitálu společného podniku se předpokládá najednou, při založení společného podniku.

Způsob vložení finančních prostředků do společného podniku bude diskutován dle nabídky strategického partnera a bude navržena optimální forma a struktura z pohledu obou partnerů.

Otázka třetí: Jaké budou ta pravidla pro přerozdělování zisku?

Odpověď: Prvních deset let se nebude zisk vyplácet. Poté se zisk bude rozdělovat v souladu s podílem na kapitálu, tedy 51 % pro investora,  49 % pro dopravní podnik.

Stanice metra Náměstí republiky.
Vstup do metra na náměstí Republiky je uzavřen. Na osm měsíců

Otázka čtvrtá: Kdo bude podnik řídit?

Odpověď: Jako každou akciovou společnost ji bude řídit představenstvo. V návrhu je uvedeno, že bude mít tři členy. Všechna klíčová rozhodnutí musí být učiněna za souhlasu všech členů. Bez hlasu DPP tedy nebude možné rozhodnout žádnou důležitou věc.

Muž minul metro, spadl do kolejiště
Opilý muž dobíhal metro. Minul ho a spadl do kolejiště

Otázka pátá: Proč oznámení pro uchazeče na účast v akciovce bylo na úřední desce vyvěšeno jen 30 dní. Vždyť jde o věc v hodnotě desítek miliard korun. Jak může někdo připravit nabídku na účast v takové akci za 30 dní?

Odpověď: Město informovalo o záměru potenciální investory přes média a informativní setkání proběhla již v únoru 2017. Výběr probíhal ve dvou kolech, v prvním kole se hodnotila pouze výše úrokové sazby p. a. z vložených prostředků a frekvence výplaty úroku z vložených prostředků. Do druhého kola postoupily tři společnosti. Teprve v druhém kole byly řešeny detaily spolupráce. O tom se v médiích psalo například zde.