Může se jím pochlubit Základní škola Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, Základní škola v Kladně, základní školy v obcích Odolená Voda a Vrané nad Vltavou a Základní škola Žitomířská v Českém Brodě.

Stromy u školy i sběr odpadu

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a v jejím okolí.

Titul se uděluje jednou za dva roky školám po celém světě a získávají ho ty, ve kterých žáci ve spolupráci s učiteli a zaměstnanci hledají způsoby, jak udělat provoz své školy ekologičtější a pečují o zeleň a životní prostředí nejen v okolí školy. Program má jako čtyři základní témata odpady, energii, vodu a prostředí školy.

Dvě úrovně programu

Program je ve dvou úrovních, které se vzájemně prolínají a doplňují. V té první se sleduje ekologický stav školy a přímo se pracuje na jeho zlepšení, například v oblasti minimalizace odpadů, úspor energie, nebo zlepšování prostředí školy.

Ve druhé se enviromentální témata objevují ve výuce formou promítání filmů, debat či aktivního hledání řešení nějakého problému z první úrovně.

Letos se do programu Ekoškola zapojilo bezmála 10 milionů studentů a učitelů z 32 156 škol z celého světa. Titul Ekoškola mají kromě evropských zemí např. školy v Jihoafrické republice, Maroku, Portoriku, Chile, Kazachstánu, Velké Británii, Rusku a v dalších zemích.