Jestliže od počátku loňského března do poloviny letošního února náklady na plošné testování Škodováků antigenními testy přesáhly 250 milionů korun – firma testovala i nad rámec pandemických opatření stanovených státem a jen zhruba pětinu těchto výdajů pokrylo veřejné zdravotní pojištění – monitoring koronaviru v odpadních vodách ukázal, že údaje o vývoji pandemie covid-19 lze získat jinak. Vedoucí zdravotní služby a ergonomie automobilky Jiří Prokop připomněl, že nejenom levněji. Také bez „diskomfortu“ pro zaměstnance souvisejícího s jejich testováním.

Odpadní vody odhalí stav věcí spolehlivě

Výzkum potvrdil, že řešení mohou nabídnout analýzy vzorků odpadních vod odebraných z jednotlivých hal. Zjištění umožní reagovat podle aktuálního stavu na různých pracovištích – a tím omezit dopady na výrobu, připomněl zakladatel a ředitel výzkumné organizace NEXARS Róbert Hromádka. „Podařilo se nám navrhnout určitý semafor, který by podle zjištěné hladiny viru umožnil například zpřísnit opatření a začít v dané hale plošně testovat,“ vysvětlil. S tím, že v případě nižších hodnot by plošné testování nebylo třeba – což by vedlo k úsporám za testy (vedle ceny vlastních testovacích sad lze počítat se značným snížením personálních nákladů spojených s testováním; díky úspoře času pracovníků).

Z kampaně Řídím, piju nealko pivo.
Policie rozdává nealkoholické pivo: pokračuje kampaň na středočeských silnicích

Firma navíc může podle získaných poznatků omezit dopady na výrobu prostřednictvím opatření zacílených přímo na konkrétní halu. Zkušenost ukázala, že na základě vyhodnocení hodnot přítomnosti viru v odpadních vodách lze poměrně spolehlivě předpovídat další vývoj na několik dní dopředu, a to s upřesněním podle jednotlivých hal – což umožní efektivní plánování. Potvrdilo to srovnání poznatků vzešlých z vyhodnocení vzorků odpadních vod s výsledky dlouhodobého testování právě ve Škodě Auto. „Opatření by navíc bylo možné cílit podle věkových skupin nebo podle toho, která mutace viru by byla zjištěna,“ připomněl ředitel Hromádka.

Srovnání částek vyznívá přesvědčivě

Vedle toho, že by bylo možné ustoupit od zatěžování zaměstnanců testováním ve chvílích, kdy to není nezbytné, se jako lákavá jeví především finanční stránka věci. V přepočtu na jednoho zaměstnance vycházejí náklady na analýzy odpadních vod v řádu haléřů. Naproti tomu jednorázový antigenní test pro samotestování stál v průměru téměř 40 korun – a se zajištěním testování se pojily vysoké personální náklady dané kalkulací minimálního času 10 minut nutného pro odběr a vyhodnocení testu. Škoda Auto je pro období plošného testování všech zaměstnanců a agenturních pracovníků v době od počátku loňského března do letošního 18. února vyčíslila na více než 150 milionů korun.