Sňatky seniorů ve věku 80+ nepředstavují nějakou specialitku roku 2021. O rok dříve to bylo v hlavním městě téměř srovnatelné, 12 mužů + 2 ženy; v roce 2019 pak šlo dokonce o počty 17+4. Ve středních Čechách to byly v uvedených letech počty 9+3 a 11+2. V pamětnickém věku zkušeností si tak pánové ženiši drží jasnou převahu nad nevěstami – byť v této věkové kategorii už mají v populaci ženy převahu nad muži. Z pohledu čísel by se tak nabízel spíše opak.

V těchto věcech se však osudy spočítat nedají. Příběhy těch, kteří se ke sňatku rozhodli v období podzimu života, mohou být velmi rozdílné. V minulosti Deník zaznamenal třeba svatbu, kdy si řekli „ano“ noví milenci z klubu seniorů. Nebo šlo dokonce o domov seniorů? Už se to stalo před nějakým časem – a vzpomínky jsou vrtkavé… Nebo příběh první školní lásky, která před oddávajícím úředníkem došla naplnění až po desítkách let; poté, co oběma snoubencům zemřeli jejich partneři, s nimiž se na společnou cestu životem vydali původně. A Deník se doslechl i o případu, kdy za přípravou takové veselky nebylo moc romantiky, ale spíše kalkul. Zamýšlená svatba byla podmíněna situací v rodině a vazbou na vlastnictví nemovitého majetku (nicméně záměr se nakonec nenaplnil, protože do plánů zasáhla smrt).

Mladí se do chomoutu moc nehrnou

Zcela ojedinělé jsou v nynější době svatby mladistvých. Ročenka statistiků, sledující roky 2012–2021, zaznamenává v tomto období pro Prahu jediného ženicha ve věkovém intervalu 16–17 let; svatbu měl v roce 2019. Nevěst, které si kvůli věku mladistvých nemohly připít alkoholem (a patrně by se k tomu našel i další důvod), měla metropole během zmiňovaných deseti let celkem osm; naposledy také v roce 2019. Ve Středočeském kraji byl poslední mladistvý ženich podle statistických tabulek zaznamenán v roce 2012. Nevěst lze ve sledovaných deseti letech napočítat čtyřiadvacet: poslední v roce 2020.

Jaký je ideální věk pro vstup do manželství, může být předmětem debat. Zdá se však, že většina snoubenců měla poměrně jasno: určitě až po třicítce. V Praze byl loni průměrný věk ženichů 38,1 roku a nevěst 34,8. V případě jejich prvních svateb se u ženichů jednalo o 34,2 roku, u nevěst 31,7 roku – a u případných druhých či dalších sňatků vyšel statistikům průměr 51,1 roku u mužů a 47,0 u žen. Středočeský kraj hlásí celkový věkový průměr ženichů 38,0 roku a nevěst 35,1.

V případě prvních sňatků se obyvatelé středních Čech hnali do chomoutu o někdo aktivněji než lidé v Praze: věkový průměr středočeských prvoženichů dosáhl 33,5 roku a nevěst 31,0; u případných dalších sňatků se pak jednalo o 49,7 roku u mužů a 46,2 v případě žen. Slova, že život začíná po padesátce, tak zjevně dost lidí pojalo jako zcela vážně míněná.

Pro většinu životní premiéra

Sňatků bylo loni v Praze i za covidového poklesu evidováno 5704 (což je mimochodem téměř srovnatelný počet s počátkem sledovaného období v roce 2012). Pro většinu partnerů se jednalo o první cestu „k oltáři“: mužů bylo 4390 a žen 4567. V případě těch, kteří už si svatbu zopakovali, šlo většinou o rozvedené: vdovců se totiž ženilo jen 46 a vdov vdávalo 60.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Ve středních Čechách se loni uskutečnilo 5660 svateb (o stovku víc než ve zmiňovaném roce 2012). Nepřekvapí, že i zde se pro většinu snoubenců jednalo o životní premiéru: pro 4088 ženichů a 4125 nevěst. A vdovci (59) i vdovy (73) byli ve výrazné menšině rovněž ve středních Čechách. Na tisíc obyvatel loni v hlavním městě připadlo 4,5 sňatku; ve Středočeském kraji to bylo 4,1.

Státní občanství snoubenců u loňských svateb

Ženich:

Občanství Praha Středočeský kraj
Česko 4836 5288
Slovensko 172 128
Ukrajina 126 45
Německo 40 26
Itálie 39 14
Spojené státy 43 14
Velká Británie 35 14
Francie 29 11
Polsko 10 4
Rakousko 5 4
Ostatní 369 112

Nevěsta:

Občanství Praha Středočeský kraj
Česko 4793 5235
Slovensko 232 158
Ukrajina 235 143
Rusko 163 35
Polsko 22 5
Ostatní 259 84

Zdroj: Český statistický úřad