„Předpověď počasí a prognóza srážek je takovým každodenním takzvaným rituálem každého zahradníka či pěstitele, který každý den doufá, že se alespoň nějaká ta bouřka trefí zrovna na jeho porosty," řekl majitel zahradnictví Petr Franc z Kamenných Žehrovic.

Už i u nich se projevilo sucho. Vodní zdroje slábnou a musí omezovat intenzitu závlahy na nejnutnější míru. Přednostně musí zalévat rostliny v nádobách, které vysychají nejrychleji, rostliny ve volné půdě zalévají jen nárazově větší dávkou vody, aby se dostala co nejvíce do hloubky a omezil se výpar.

Pokud ale bude suché a horké léto pokračovat, myslí si Petr Franc, že budou pěstitelé nuceni k omezení odběru závlahových vod a může tak dojít k poškození i u intenzivních výsadeb. Počasí se negativně dotýká všech zemědělců i zahrádkářů.
Umělou závlahu si ale ne všichni mohou dovolit.

„Je to náhrada jednak fyzicky náročná, neboť ne každý má nějaké zavlažovací zařízení a pouze omezené množství zahrádkářů má přístup k potoční či rybniční vodě, takže musí k závlaze použít vodu z vodovodní sítě, což může být pro někoho finančně náročné," shrnul Jaromír Boušek z Českého zahrádkářského svazu v Rakovníku.

Uvážlivé a šetrné hospodaření s vodou

Sucho řeší i provozovatelé parků a dalších podobných atrakcí. Svoje specifické nároky má například Arboretum v Kostelci nad Černými lesy. „Se suchem se potýkáme hlavně u jarních výsadeb. Tyto nové výsadby zaléváme, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám. U starých výsadeb a odrostlých rostlin jsme k tomuto kroku ještě nepřistoupili. Kromě několika případů se rostliny se suchem zatím vyrovnávají bez velkých ztrát," vysvětlil správce Petr Šenfeld.

Rostliny v arboretu jsou suchem ohroženy, ale zatím to není nic dramatického, krom už zmiňovaných jarních výsadeb, i u ostatních výsadeb musí být ve střehu. Pracovníci proto sledují počasí, ale kromě dodávky vody a uvážlivým hospodařením toho více nenadělají.

Teplý červenec má vliv na rostliny i v Dendrologické zahradě v Průhonicích. „Trávníky jsou spálené, stromy se brání předčasným opadem listí, proto jsou podrostové trvalky plné listí jako na podzim. Velkolisté keře se brání svěšováním a pokroucením listů, aby snížily odpar, velkolisté trvalky jsou povadlé a často přischlé," popsal situaci Zdeněk Kiesenbauer.

Se zálivkou musí šetřit. Studnu mají už suchou a na rybníku, který je jejich hlavním zdrojem zálivkové vody, začala významně klesat hladina. Museli už také začít zalévat starší výsadbu stromů i keřů, a to především rododendronů.

Sucho má také své výhody

„Klesající hladinu rybníka sledujeme s obavami. V posledních letech máme vody obvykle málo, nebo příliš. Ta přichází z komerční zóny na pozemcích nad prodejnou. Předpověď počasí je tak v tyto dny snad nejsledovanějším zpravodajstvím," řekl Zdeněk Kiesenbauer.

Rostliny v zahradě ale v ohrožení nejsou, maximálně očekávají násadu menších plodů u jádrovin a peckovin. Pro zahradníky je snad jedinou výhodou těchto vysokých teplot omezení výskytu slimáků, kterým sucho nesvědčí.

Stromy v lese jsou aktuálně v dobrém stavu, který je přiměřený ročnímu období. „Konkrétní opatření dělají třeba v lesních školkách, kde se zvýší množství závlahové vody pro semenáčky a sazenice, pokud je tam závlaha zavedena, provádějí se postřiky proti padlí, sazenice se zastiňují. Vběžném hospodářském lese se omezuje ožínání plevele, aby slunce nepopálilo vysazené stromky a aby je zbytečně nevysušovalo," uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lidem se ale nedoporučuje, aby na potocích a potůčcích nestavěli žádné přehrady k zadržení vody. Na spodním toku tím zhoršují životní podmínky živočichům i rostlinám. Nynějším největším rizikem je ale vznik požárů. V pracovní dny provádějí ochrannou službu provozní zaměstnanci lesů, o víkendech lesy pomáhá střežit letecká hasičská služba, která nejenže zavolá místně příslušné hasiče, ale může sama také vypomáhat při zásahu proti požáru na nepřístupných místech, například ve skalách. „Ze zákona o lesích je celoročně zakázáno rozdělávání ohně v lesích a kouření v lese, proto prosíme všechny návštěvníky lesa o opatrnost. V lese je ze dřeva či hořlavého materiálu všechno, i kořeny pod zemí, které nevidíme a po nichž se oheň také šíří," upřesnila Jouklová.

Hejtman Středočeského kraje dokonce kvůli počasí vyhlásit zákaz rozdělávání ohně na území celého regionu. Každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 tisíc korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.

Sucho zatím pomalu poškozuje ekosystém lesa. U některých stromů žloutnou a opadávají listí a rostliny fungují v úsporném režimu. Většina stromů na jaře hodně kvetla, takže se pěstitelé těšili na bohatou úrodu osiva, ale ta bude určitě menší a poznamenaná suchem. Návštěvníci to mohou vidět na borůvkách, které jsou malé. Houby zřejmě neporostou vůbec. Stromy oslabené suchem snadněji podléhají i napadení kůrovci, hnilobám způsobeným dřevokaznými a parazitickými houbami, jako je václavka nebo kořenovník.

Co dělat na zahradě proti suchu Nejefektivnější je zálivka formou kapkové závlahy – voda se dostává přímo ke kořenovému balu, minimalizuje se výpar a ztráty vody závlahou ploch mimo dosah kořenového systému, na rozdíl od klasické závlahy postřikem. Další ztráty vody výparem výrazně omezíme zkypřením povrchové vrstvy půdy – tím dochází k přerušení půdních kapilár a minimalizuje vzlínání vody ze spodních vrstev půdy k povrchu. Podobně pomáhá mulčování povrchu půdy borkou, posekanou trávou, hoblinami nebo jiným organickým materiálem. Mulč omezí výpar a sníží přehřívání povrchové vrstvy půdy.