„O zařazení této dílčí stavby do plánu investiční výstavby bude rozhodováno po dokončení studie proveditelnosti a jejím projednání na Centrální komisi ministerstva dopravy," sdělil dnes ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Studie se zabývá komplexním posouzením

Nová trať by měla pomoci zrychlit železniční dopravu a zvětšit i její kapacitu mezi Prahou a Libercem. Podle Illiaše je třeba zdůraznit, že stavba Všejanské spojky sama o sobě významného zlepšení železniční dopravy nedosáhne.

„Na takovéto úpravy infrastruktury je třeba nahlížet komplexně s dopady na související železniční síť (její kapacitu) a také efektivitu vynaložených investičních prostředků," uvedl mluvčí. Právě tímto komplexním posouzením se studie proveditelnosti zabývá.

U Milovic má trať protnout území bývalého výcvikového prostoru 

Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení může následovat až po projednání studie. Také s výkupem pozemků SŽDC nepočítá dříve než po vydání územního rozhodnutí.
Právě lidem z Milovic a okolí by Všejanská spojka usnadnila cestování za prací a obecně by zlepšila dopravní dostupnost regionu.

U Milovic má nová trať protnout území bývalého výcvikového prostoru využívaného sovětskou armádou. Navázala by na současnou trať Lysá nad Labem - Milovice, kterou by propojila s úsekem Mladá Boleslav - Nymburk. Mezi Čachovicemi a Mladou Boleslaví by byla trať nově dvoukolejná.