To jsou jen některé z návrhů, které vypracovali studenti Vysoké školy obchodní v Praze ve svém projektu s cílem přivést do Neveklovska rodiny s dětmi. Projekt je zatím zpracován pouze teoreticky, zástupci místních institucí jej však mají k dispozici a je připraven do detailu tak, aby bylo možné jej okamžitě realizovat.

„Studenti provedli důkladnou analýzu silných a slabých stránek regionu, dokonce jej i osobně navštívili, aby se s jeho prostředím seznámili na vlastní kůži. Díky tomu byli schopni poznat a pochopit, co region nabízí, a vytvořit pro něj projekt, který bude aplikovatelný v praxi," uvedla Petra Benešová, garant kurzu Případové studie z cestovního ruchu, v rámci kterého projekty vznikají.

„Projekt jsme předložili zástupcům Informačního centra Neveklov a doufáme, že by jim mohl pomoci v propagaci regionu a přilákání turistů. To, jakým způsobem jej využijí, však už záleží na nich," uvedla studentka VŠO a zároveň manažerka projektu Johana Chlápková.

Zatímco Neveklovsko vyhodnotili studenti díky mnoha kulturním památkám, blízkosti vodní nádrže Slapy, lanového parku Slapy, aquaparku Měřín a výbornému prostředí pro agroturistiku, pěší turistiku, cykloturistiku i pro velmi oblíbený geocaching jako oblast s velkým turistickým potenciálem, nabídku ubytování a stravování tým studentů vyhodnotil „pouze" jako dostatečnou.

Jádro projektu studenti zaměřili na rodiny s dětmi a to zejména na ty z hlavního města. Na základě analýzy pro ně navrhli čtyři turistické balíčky rozdělené dle věku dětí a délky návštěvy.

„Balíčky pro děti předškolního věku se zaměřují například na prohlídku Neveklova, spojenou s návštěvou místních farmářských trhů, návštěvu koňské farmy Favory a návštěvu Lanového parku Slapy. Balíčky pro děti ve školním věku počítají kromě návštěvy lanového parku Slapy a aquaparku Měřín také s geocachingem v okolní přírodě, prohlídkou zámku v Jablonné, pěší túrou na Neštětickou horu a výletem na kole do Křečovic," vysvětlila Petra Benešová.

„Díky projektu jsme poznali nové přátele, naučili jsme se spolupracovat a zjistili jsme, že i v regionu, který není v obecném povědomí příliš známý, může být mnoho zajímavostí a možností pro rozvoj turismu," dodala Johana Chlápková.