Kraj chce lákat především odborníky na laserové technologie; biotechnologie a biomedicínu, kosmické technologie či udržitelnou energetiku a materiály. Podařit by se to mělo díky programu mobility Středočeského inovačního centra (SIC), jež kvůli tomu bude usilovat o získání prestižního grantu v rámci programu Horizont Evropa, vytvořeného Evropskou komisí. Ten by měl uhradit více než tři pětiny nákladů.

SIC už o jeho získání usilovalo dvakrát; zatím neúspěšně. Nyní však náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací inovací Věslav Michalik (STAN) vidí šanci na třetí pokus uspět: už podle toho, jak se v rámci rozhodování o evropských dotacích lepšilo jeho bodové hodnocení: napoprvé, v roce 2019, to bylo 77 procent, podruhé o rok později již 87 procent (a ze tří českých projektů šlo o nejlepší). Sedmdesátiprocentní limit se překonat podařilo, takže Středočeský kraj vyhověl požadavkům, avšak vzhledem k nedostatku financí zůstal takzvaně pod čarou: přednost dostaly jiné projekty. Pokud se tentokrát peníze podaří získat, šlo by o prostředky na podporu pobytu špičkových expertů v době od letošního října do září 2027.

Kraj slibuje zaplatit pětinu nákladů

Pětiletý projekt počítá s oslovením vědců-postdoktorandů z celého světa, z nichž by bylo vybráno 30 nejlepších. Ti by pak obdrželi pozvání ke dvou až tříletým pobytům se zaměstnáním v některé z 15 vybraných výzkumných institucí působících ve středních Čechách. Společně s nimi by do nich měly dorazit i nové podněty – a také nejnovější poznatky, což znamená velké plus i pro jejich standardní týmy. Užitek by však jejich působení přinášelo ještě dalším 36 spolupracujícím organizacím, kam by vědci byli vysíláni na kratší stáže (v trvání od dvou do 11 měsíců). Mohly by to být další odborná či vývojová pracoviště, ale i firmy – nebo i střední školy.

Rozpočet programu mobility dosahuje podle Michalikových slov sedmi milionů – v eurech; v korunách jde o částku nad 160 milionů. Z evropského grantu by se v případě jeho získání hradil podíl vyčíslený na 62,10 procenta. Na jednotlivé výzkumné organizace by připadl podíl 18,95 procenta – a stejná část by se měla platit také z rozpočtu Středočeského kraje.

Příklady zapojení do programu mobility
- Výzkumné organizace: laserová centra ELI Beamlines a HiLASE, biomedicínské a biotechnologické centrum BIOCEV, Astronomický ústav Akademie věd ČR
- Firmy: regionální pobočka VALEO, výzkumné a vývojové centrum EATON; z malých a středních společností například Beznoska, CARDAM, Devinn nebo Santiago Chemikálie
- Tři krajské střední školy (z Brandýsa nad Labem, Kutné Hory a Rakovníka)
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje