Současně chtějí jasně deklarovat středočeské odmítnutí všeho ruského tím, že navrhují krajskému zastupitelstvu, aby v pondělí, na svém nejbližším zasedání, vypovědělo smlouvy o spolupráci s Moskevskou a Astrachaňskou oblastí v Ruské federaci, které byly dojednány a podepsány tehdejšími představiteli kraje v již dávnější minulosti. Sice se tyto vazby dlouhodobě označovaly jako „vyhaslé“, když vzájemná spolupráce zašla na úbytě už před lety, představitelé kraje ale nyní považují za potřebné zlikvidovat i písemné stvrzení vzájemného přátelství.

Naopak k partnerství s Ukrajinou, konkrétně s Kyjevskou oblastí, se kraj hlásí. A radní navrhují zastupitelům, aby v pondělí odsouhlasili zaslání desetimilionové finanční pomoci. Mělo by se jednat o dar Ukrajině určený na humanitární aktivity. „Stojíme plně za Ukrajinou a jsme připraveni našim ukrajinským přátelům pomoci,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Chtěla bych zároveň poděkovat za obrovskou vlnu solidarity českých občanů, která se v uplynulých dnech zvedla,“ poznamenala.

Pokud jde o ohlašované odmítnutí vazeb z minulosti s okolím Moskvy a regionem při severním pobřeží Kaspického moře, nynější vedení kraje podle hejtmančiných slov nemá informace, že by se s ruskými regiony rozvíjela jakákoli aktivní spolupráce. Jde ostatně o skutečně již dosti dávnou záležitost: dohodu o spolupráci se zástupci moskevské oblastní dumy dokonce podepisoval ještě historicky první středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). Ujednání s Astrachaňskou oblastí pak stvrdila podpisem před deseti lety třetí středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková (ČSSD) – v tomto případě však šlo o smlouvu o spolupráci v oblastech obchodně‐ekonomické, vědecko‐technické a kulturní, jejíž platnost byla v roce 2012 stanovena na pět let.

Originály těchto dokumentů se už podle slov Peckové na hejtmanství nenašly, nicméně záznamy o usneseních rady kraje a zastupitelstva potvrzují, že v minulosti existovaly – a jejich podepsání schválily tehdejší volené orgány. „Rozhodli jsme se je formálně ukončit, což ovšem stejně jako v případě uzavírání musí projít zastupitelstvem,“ vysvětlila ve čtvrtek hejtmanka.

Pomoci má i zveřejnění konta

Hejtmanství se nadále hlásí k podpoře sbírky na podporu Ukrajiny, kterou vyhlásila Charita Česká republika. Informace o tom, jak přispět, krajský úřad zveřejnil na svém webu i na sociálních sítích. Třeba diskutující na twitteru ale radí, že udělat se toho dá více. Například uživatel RetroSynth doporučuje nabídnout místa ve středočeských nemocnicích i zajistit transporty a do ubytovacích kapacit kraje pozvat ukrajinské rodiny s dětmi. Potomek největšího Čecha považuje za správné zrušit vazby kraje s čímkoli ruským: „I poslední pěvecký sbor z Ruska musí vědět, že nesouhlasíme.“ D.M.High přitakává: „Ukončete je hned. Oni taky na nic nečekali.“ Naopak Jan Urban je na pochybách: „Máte vyjádření Astrachaňské a Moskevské oblasti k ruské agresi?“

Obdobný přístup k vazbám na Rusko z dřívějška lze zaznamenat i v dalších krajích. Deníku to potvrdila mluvčí hejtmanství Plzeňského kraje Helena Frintová. Podle jejího sdělení tamní krajští radní ve čtvrtek rozhodli o vypovězení memoranda o spolupráci se Sverdlovskou oblastí, uzavřeného v roce 2009. Frintová připomněla, že vedení kraje se také obrátilo na starosty měst a obcí s výzvou ke spolupráci při zajištění ubytovacích kapacit, jež by případně bylo možné nabídnout lidem hledajícím pomoc v nouzi.

Jednomyslně odsouhlasené prohlášení středočeských radních:
1. Rada Středočeského kraje ostře odsuzuje nepřijatelný akt agrese Ruské federace vůči Ukrajině.
2. Rada Středočeského kraje vyjadřuje plnou solidaritu Ukrajině a jejímu lidu.
3. Rada Středočeského kraje doporučuje zastupitelstvu kraje na řádném zasedání 28. února 2022 schválit dar ve výši 10 milionů Kč na humanitární pomoc Ukrajině.
4. Rada Středočeského kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vypovědět memoranda o spolupráci s Moskevskou a Astrachaňskou oblastí, která byla dojednána v minulosti.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje