Účastníci se dosud mohli přihlašovat pouze na papíře; vyplněním a odesláním tištěného formuláře. To sice zůstává, ale přibyla i metoda hodná 21. století: přes web. Krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) věří, že elektronická podoba formulářů přihlašování nejen urychlí a zlevní, ale díky tomu také přispěje k větší atraktivitě obou soutěží – zejména pro mladou generaci.

Kvůli změně způsobu přihlašování museli krajští zastupitelé rozhodnout o doplnění pravidel Šupináče a zásad pro oceňování potravinářských výrobků. Zdálo se to jako formalita, ale přesto se rozpoutala debata. Robert Bezděk (ANO) se ohrazoval proti tomu, že se má o obou změnách rozhodovat současně: rozvoj Šupináče by totiž chtěl podpořit jednoznačně, avšak krajským oceňováním potravinářských výrobků si už jistý nyní – existuje přece značka Regionální potravina, kterou uděluje ministerstvo zemědělství. Zvítězil ale názor, že menší výrobce z regionu je žádoucí podporovat – a vlastní ochranné známky jako pečeti kvality zaštítěné vlastním jménem mají i další kraje.

Jak na soutěž úlovků

Středočeský šupináč je soutěž organizovaná Středočeským krajem a Středočeským územním svazem Českého rybářského svazu o nejlepší rybářský úlovek v daném roce. Nově se lze přihlašovat i prostřednictvím webové adresy arcg.is/S0qnu0. Vedle základních údajů o sobě, rybě a svědcích soutěžící uvádějí i další podrobnosti: například upřesnění způsobu lovu, sílu vlasce, dobu zdolávání i to, zda byla ryba nakonec vrácena do vody. Účast je otevřena každému držiteli rybářského lístku a povolenky k lovu na středočeských revírech Českého rybářského svazu, který také má trvalý pobyt na území Středočeského kraje. Do letošního 13. ročníku se je možné hlásit do 10. září. Vyhodnocení a předání cen se pak chystá na podzim v rámci Středočeských dožínek na výstavišti v Lysé nad Labem.

Přihlášky až do silvestra

Výstaviště v Lysé tradičně hostí i vyhlašování výsledků soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje, přičemž na vyhodnocení již 15. ročníku došlo přednedávnem: 26. března. Soutěž má pomáhat s propagací práce malých a středních potravinářských výrobců v regionu, když v rámci sedmi kategorií porotci vybírají mezi přihlášenými produkty ty nejlepší, které získají certifikát Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Ten opravňuje výrobce po dva roky užívat na obalu ochrannou známku s logem soutěže. Do již 16. ročníku mohou výrobci prostřednictvím webové adresy arcg.is/1qqGr9 podávat přihlášky do konce roku; skutečně do až do 31. prosince.