Kraj každoročně posílal řádově miliony korun například na pořádání pivních slavností ve Velké Dobré na Kladensku nebo gastrofestival v Lysé nad Labem na Nymbursku.

„Je potřeba si říct, co to je. Je to kultura? Je to podpora podnikatelů? Je to zábava? Jestli je to jen zábava - máme na ni, když máme špatné silnice a zadlužené nemocnice a zadlužený kraj?" podotkl Rakušan.

Částky nejsou veliké 

Petera poukázal na propojení těchto akcí s výukou na středních odborných učilištích a připomněl, že na gastrofestivalech předváděli své dovednosti učňové z oborů kuchař a cukrář.

„Myslím si, že ty částky nejsou veliké, aby se ten gastrofestival nemohl do budoucna dělat. Takže já bych to viděl jako chybu," řekl Petera k případnému rušení festivalu.

Peníze by chtěl Rakušan využít k propagaci kraje 

„Já neříkám, jestli ty akce mají být, nebo nemají být, ale rozhodně říkám, že nemají být placeny z rozpočtu oddělení cestovního ruchu. Pokud se třeba v Lysé nad Labem - a přeji jim to - konala nějaká velká gastroakce, tak logická otázka je, kolik to přilákalo turistů odjinud než z okresu Nymburk. Je to záležitost cestovního ruchu, nebo příjemná záležitost pro obyvatele toho regionu?" namítl Rakušan. Podobné to podle něj bylo v případě akce Gurmánfest v Kolíně.

Dovede si ale představit, že budou podobné festivaly pořádány za peníze firem, které by měly sponzoring jako svou propagaci. Ušetřené peníze by chtěl Rakušan věnovat na vytvoření koncepce destinačního managementu a propagaci kraje.

Čtěte také: Nové vedení kraje chce založit Středočeské turistické centrum