Plyne to z informací představených na tiskové konferenci po jednání krizového štábu kraje, na které ve středu 29. března vystoupili hejtmanka Petra Pecková (STAN), vedoucí oddělení krizového řízení krajského úřadu Luboš Navrátil, vedoucí pracovní skupiny krizového štábu pro posouzení plnění smluvních povinností při zajištění ubytování Tomáš Mařík, ale i vedoucí odboru cizinecké Policie Středočeského kraje Radek Maňas. Závažné informace tedy pocházejí ze spolehlivých zdrojů.

Bez problémů byly jen dvě ze 17 ubytoven

„Při kontrolách ubytovacích zařízení pro uprchlíky byly zjištěny zásadní nedostatky,“ shrnul závěry mluvčí kraje David Šíma. Podle databáze humanitární pomoci HUMPO mělo být v rámci provedených kontrol kontaktováno celkem 982 osob s dočasnou ochranou. Ztotožnit se v pozdních odpoledních hodinách a během večera podařilo 498 z nich: polovinu, konkrétně 51 procent. O dalších 83 (8 procent) dostali kontroloři informaci, že v místě bydlí, ale aktuálně jsou v zaměstnání. Dále se prý 278 lidí (28 procent) odstěhovalo – a o 123 osobách (13 procent) chyběly informace úplně. Prostě: nenalezeni.

Příznivě nevyznívá ani celkové skóre kontrol u celkem deseti poskytovatelů ubytování: ze 17 navštívených míst byla bez problémů jen dvě. Drobné závady se našly na sedmi – a těch se závažnými nedostatky bylo nejvíc: osm. Ano: v pořádku byla jen dvě ze 17 kontrolovaných ubytovacích zařízení! Problémy se mohou týkat lecčeho: předmětem kontrol jsou jak počty ubytovaných osob z Ukrajiny a vedení jejich evidence, tak třeba i vybavení ubytovacího zařízení a rozsah jeho služeb.

Pro kontroly, do nichž se pustili společně s cizineckou policií, si zástupci kraje vybírali místa zejména podle počtu ubytovaných uprchlíků, ale také s ohledem na pravidelnosti úprav údajů o ubytovaných uprchlících v systému HUMPO. Už to totiž může mnohé napovědět, plyne z informací hejtmanky Peckové.

„V jednom případě se dokonce stalo, že po nahlášení kontroly ubytovacímu zařízení bylo z jeho strany ze dne na den ze systému odhlášeno 66 ze 109 ubytovaných. V druhém případě 58 ze 120 ubytovaných,“ konstatovala s tím, že tohle už je opravdu důvod k důkladným prověrkám. „Zda daný ubytovatel je pro nás stále spolehlivým partnerem,“ volí hejtmanka mírná slova. A hovoří o tom, že jde o signály představující „znamení pro případné další přidělování ubytování uprchlíkům“. A také jasný náznak, že je důvod v kontrolách pokračovat.

Jak takové počítání Ukrajinců vypadá, přiblížil ve středu policista Maňas. „Po příjezdu na místo kontroly jsou z naší strany za účasti provozovatele nebo jím určeného správce zařízení fyzicky zkontrolovány všechny osoby v ubytovacím zařízení. V případě nedohledání většího počtu osob poté plánujeme opakování kontroly se zaměřením na dříve neztotožněné osoby.“ Kontroly se zatím konaly vždy v úterý a ve čtvrtek.

Osm tisíc ubytovaných, sedm set smluv

Ve Středočeském kraji bylo zatím zaevidováno více než 63 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, z nichž 40 452 prošlo registrací prostřednictvím krajských pracovišť, informoval ve středu mluvčí Šíma. „Ta dosud poskytla ubytování 7847 uprchlíkům,“ doplnil.

Pecková připomněla, že od 1. dubna přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině z kompetence hejtmanů pod ministerstvo vnitra. „Stávajících pět pracovišť, kde uprchlíci naleznou potřebné služby, však zůstává v kraji nadále v provozu,“ uvedla hejtmanka. Zástupci hejtmanství také informovali, že kraj má s ubytovateli aktuálně uzavřeno 735 smluv.