Podle koncepce Středočeského kraje je souběh systémů pěstounské péče i ústavní formy péče o děti do tří let věku nejen možný, ale i potřebný. „Dětská centra velmi často fungují jako domov pro děti, které se nedaří (někdy ani nikdy nepodaří) umístit do pěstounské péče či adopce, zejména pro jejich těžký zdravotní stav," uvedl Lochař. Jde třeba o děti s těžkými dědičnými metabolickými poruchami, u nichž nastává trvalé a zhoršující se psychomotorické postižení, děti s dětskou mozkovou obrnou a podobně.

V kraji je pět dětských center 

Podle krajského náměstka pro zdravotnictví Martina Kupky (ODS) je v řadě konkrétních případů jediným vhodným a možným řešením péče v krajském zdravotnickém zařízení. „Souběh péče pěstounské a ústavní je zcela nezbytný. Nasazování psí hlavy profesionálně a vstřícně vedeným ústavům odmítám jako nesmyslný, nepoučený a lidsky nesprávný postoj," dodal Kupka.

V kraji je pět dětských center - v Kladně, Milovicích, Kolíně, Strančicích a při Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, které ale není příspěvkovou organizací kraje. Středočeský kraj podporuje umísťování dětí do péče v rodině, zvýšený důraz klade právě u dětí do tří let. V kraji je dostatek pěstounů na přechodnou dobu.

Kraj má dlouhodobě dostatek zájemců o osvojení 

„Aktuálně je 14 pěstounů volných, připravených k přijetí dítěte. Dalších zhruba 50 žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu prochází posuzováním a odbornými přípravami," uvedl mluvčí.
Krajský úřad spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí na projektu, jehož součástí je i nastavení kampaně pro získávání zájemců o pěstounskou péči, a to zejména zájemců o pěstounskou péči pro děti se specifickými potřebami.

Středočeský kraj má dlouhodobě dostatek zájemců o osvojení, jejich počet je v převisu oproti počtu dětí, kterým lze osvojení zprostředkovat. Odlišná je situace u žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči, kterých má Středočeský kraj dlouhodobě nedostatek.

Vláda vyřadila z programu prejednávání akčního plánu 

„Zájemci o pěstounskou péči pak mají ve většině případů velice úzce vymezené představy o přijímaném dítěti, tyto představy žadatelů o pěstounskou péči pak nekorespondují s potřebami dětí, kterým je třeba pěstounskou péči zprostředkovat," uvedl Lochař.

Vláda ve středu vyřadila z programu projednávání akčního plánu Národní strategie ochrany práv dětí. Dokument počítal s uzákoněním zákazu posílat malé děti do ústavu, stanovením maximální kapacity dětského domova či sjednocením péče o ohrožené děti pod ministerstvo práce.