„K založení spolku sdružujícího všechny krajské nemocnice nás vede snaha zajistit ekonomický rozvoj těchto zdravotnických zařízení a dosáhnout efektivnějšího ekonomického řízení. Cestou k tomu je společný postup při zadávání veřejných zakázek, hledání moderních nástrojů řízení, úspor a také posilování vyjednávací pozice vůči dodavatelům i zdravotním pojišťovnám. Díky společnému postupu ušetříme nemocnicím i kraji peníze," vysvětlil náměstek pro zdravotnictví Martin Kupka (ODS). Připomněl také, že bývalé vedení kraje složené z koalice ČSSD a KSČM do značné míry na možnost úspor díky společnému postupu rezignovalo.

Spolek bude pořádat i odborné semináře 

Klíčovými funkcemi spolku Asociace středočeských nemocnic by měl být jejich společný zastupování v jednáních se zdravotními pojišťovnami i dodavateli léků a zdravotnického materiálu, organizace centrálních výběrových řízení na služby, dodávky zdravotnického materiálu a léků, sledování dotačních příležitostí pro rozvoj nemocnic spolu s přípravou případných společných záměrů a projektových žádostí. Pořádání odborných seminářů a konferencí, sledování ekonomických ukazatelů nemocnic a správa a rozvoj SW Manažerského informačního systému.

Jediným placeným představitelem by měl být generální sekretář 

„Pokud zastupitelé návrh krajské rady schválí, bude mít spolek šest členů, tedy kraj a pět oblastních nemocnic. Každý z nich bude mít při rozhodování jeden hlas a Středočeský kraj si ponechá právo veta," upřesnil vnitřní rozložení sil v novém spolku náměstek Kupka. Kraj by měl během členských schůzí spolku zastupovat jako předseda člen krajské rady pro oblast zdravotnictví a vedoucí příslušného odboru.

„Jediným placeným představitelem spolku by měl být generální sekretář, který bude zajišťovat a koordinovat činnost spolku," dodal náměstek. Finanční prostředky na činnost Asociace středočeských nemocnic zajistí jeho členové. V počátku by mělo jít o 20 tisíc korun měsíčně na každého člena, což představuje měsíční náklady ve výši 120 tisíc korun a roční ve výši 1,4 milionu korun. Spolek bude sídlit v budově krajského úřadu.