„Do rozpočtu na příští rok počítáme se 40 miliony korun na tyto příspěvky. Díky obrovskému zájmu ze strany veřejnosti si uvědomujeme, jak je tato podpora důležitá," sdělil hejtman kraje Miloš Petera.

Podle Miloše Petery má vyplácení žákovského jízdného smysl a pomáhá hlavně sociálně slabým rodinám, byť tento příspěvek není určen primárně jim. O tom, zda je příspěvek proplácený i dalším než sociálně slabším, vědí maximálně ředitelé škol. Středočeský hejtman věří, že právě většina peněz jde pro sociálně slabší. Naproti tomu ale nechce ostatní děti diskriminovat a z možnosti příspěvku na jízdné je vyloučit.

Schválených čtyřicet milionů korun je stejná částka, jaká byla přidělená v rozpočtu i pro minulý školní rok. Žákovské jízdné zdarma bylo předvolebním slibem ČSSD, opoziční ODS ho považuje za plýtvání penězi.

Je potřeba vyplnit formulář

Středočeským žákům, učňům a studentům jsou hrazeny náklady spojené s dojížděním do školy. Aby bylo žadateli vyplaceno stipendium, musí vyplnit formulář, který je umístěný i na webových stránkách kraje. Po vypočtení výše stipendia a schválení krajskou radou, jsou mu pak peníze vyplaceny. Žádosti za první pololetí budou muset uchazeči podat do 27. února 2015 a žádosti na druhé pololetí do 17. července 2015.

Za první školní rok 2009/2010 byl o proplácení jízdného značný zájem. Krajský úřad registroval 44 tisíc žádostí a jízdného zdarma využilo 40 tisíc školáků. Úřad rodinám proplatil žádosti za 200 milionů korun. Náklady 
v té době zvýšila potřeba speciálních průkazů, kterým se studující prokazovali, i neprůhledný systém proplácení studentských jízd dopravcům na základě jimi vytvořených výkazů. Postupně se počet žadatelů snížil.