„K dispozici je také videonávod. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na speciálně vytvořeném webu,“ odkázal na stránky vyzva4.kr-stredocesky.cz. Proklikat se k aktuálním podrobnostem lze také z tematického webu kotlikovedotace-sk.cz, vytvořeného krajským úřadem v minulosti.

Finanční podpory náhrady starého uhelného kotle moderním zdrojem tepla nejenom s ekologičtějším provozem, ale také s pohodlnější obsluhou, jsou tentokrát určeny pouze nízkopříjmovým domácnostem (jejichž členům průměrný čistý příjem na osobu v roce 2020 nevyšel vyšší než 170 900 Kč či žadatel někdy v době od počátku roku 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení nebo obojí); dále lidem v důchodu (jak starobním, tak i invalidním) a vlastníkům nemovitostí, kteří jsou nezletilí nebo studenty denního studia ve věku do 26 let – přičemž v případě spoluvlastníků nemovitosti musí stanoveným podmínkám vyhovovat všichni.

Jakékoli dotazy ke kotlíkovým dotacím pracovníci krajského úřadu zodpoví prostřednictvím e-mailové adresy kotliky@kr-s.cz. Také lze jako infolinku využít telefonní číslo 257 280 991.