Jedním z významných makroekonomických ukazatelů je právě čistý disponibilní důchod domácností; často označovaný zkratkou ČDDD. Porovnání této hodnoty vypočtené jako částka, s níž mohou domácnosti hospodařit se zohledněním běžných daní, sociálních příspěvků a dávek i dalších standardních přesunů peněz, bývá označováno za měřítko materiálního bohatství domácností osob s trvalým bydlištěm v jednotlivých regionech. Střední Čechy se dlouhodobě pohybují nad republikovým průměrem.

ČDDD v běžných cenách dosáhl v roce 2020 ve Středočeském kraji hodnoty 419,2 miliardy korun, připomněl Pavel Hájek z krajské správy Českého statistického úřadu. „Na jednoho obyvatele tak připadalo 301,1 tisíce korun, což byla po Praze (s 376,5 tisíce korun) druhá nejvyšší hodnota mezi kraji,“ konstatoval. Jestliže se celorepublikový průměr považuje za 100 procent, střední Čechy dosáhly 106 procent. Na druhé pozici za Prahou v celorepublikovém srovnání – a tedy nad průměrem – se střední Čechy nacházely i v předchozích letech. „Přední místo si Středočeský kraj udržoval i celkovým podílem ČDDD na celorepublikové hodnotě tohoto ukazatele. V roce 2020 to bylo 13,8 procenta, tedy nejvíce po hlavním městě Praze (16,5 procenta). Druhou pozici mezi kraji si Středočeský kraj drží nepřetržitě od roku 2000; v předchozím období let 1995 až 1999 stál na třetím místě za regionem hlavního města a Moravskoslezským krajem,“ zmínil Hájek postupný vývoj.

Nárůst je vidět dlouhodobě

Hodnoty ukazatelů ekonomické výkonnosti nyní střední Čechy většinou řadí v porovnání regionů na druhé místo za Prahu. Z dlouhodobějšího srovnání dat plyne postupné zlepšování pozice kraje mezi dalšími regiony. To platí třeba i pro posuzování hodnoty dosaženého HDP neboli hrubého domácího produktu na obyvatele, kde se střední Čechy v roce 2020 ocitly na čtvrté příčce – za Prahou a kraji Jihomoravským a Královéhradeckým. O pět let dříve, v roce 1995, se však střední Čechy nacházely až na devátém místě v mezikrajském srovnání.

HDP a od něj odvozovaná hodnocení však na rozdíl od ČDDD nevypovídají o úrovni bohatství domácností. Přičemž ekonomická data lze vyložit tak, že na to, jak se jim vede v posledních letech i desetiletích, si Středočeši jako celek nemohou stěžovat. „Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele se v období let 1995 až 2020 pohyboval na vyšší úrovni než celorepublikový průměr a s výjimkou roku 2013 docházelo k jeho stálému nárůstu. Hrubý domácí produkt na obyvatele vykazoval ve Středočeském kraji naopak nižších hodnot než v případě celé republiky (stejně jako ve všech krajích kromě Prahy) – a k poklesům došlo ve třech letech: 2009, 2010 a 2020,“ poznamenal Hájek. Příznivě pro Středočechy vyznívají i přepočty ČDDD na obyvatele.

Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele ve středních Čechách

Údaj / Rok 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota v korunách 81 220 129 663 172 285 216 090 229 059 243 461 250 925 270 211 288 908 301 092
Přepočet v procentech 103,2 105,4 107,0 108,9 105,8 108,9 105,1 106,4 107,1 106,2


Zdroj: Český statistický úřad; přepočet v procentech přináší srovnání s celorepublikovým průměrem, který se považuje za 100 %