V případě zmiňované kovárny se jedná o záchranu bezprostředně ohrožené, historicky cenné stavby, která dosud není ve skanzenu zastoupena. Pro návštěvníky vysokochlumeckého skanzenu bude atraktivní už samotná výstavba kovárny, která bude stavěna s využitím tradičních technologií.

Příspěvek tři sta tisíc korun obdrží Rabasova galerie na pořádání nadregionálních výstav a tvorbu katalogů, čtyři sta tisíc korun pomůže Památníku Karla Čapka na první etapu rekonstrukce expozic, které jsou už více jak patnáct let staré. Vznikaly jako literárně historické výstavy s minimálním využitím moderních audiovizuálních prostředků, část expozic je opotřebovaná a poškozená světlem.

„Regionální muzeum v Kolíně získá 950 tisíc korun, které využije na restaurování sbírek pro úvodní výstavu a stálou expozici v domě číslo osm, který by se měl letos na podzim slavnostně otevřít. Výstava bude prezentovat unikáty ze sbírek muzea. Dalších šest set tisíc korun poputuje do Leteckého muzea Metoděje Vlacha na dovybavení interiéru dalšími vitrínami a na zlepšení služeb pro návštěvníky," uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Za dvě stě tisíc korun opraví opěrnou zeď u fary v Dolní Krupé. Jedná se už o závěrečné práce na opravě budovy. Posledních sto tisíc korun dostane České muzeum stříbra na úhradu zvýšených nákladů při akci Královské stříbření v Kutné Hoře, které souvisí s probíhající rekonstrukcí parku a přesunem těžiště oslav do zahrad jezuitské koleje.

Dostavba skanzenu v Přerově nad Labem začalaIlustrační foto.Hejtman Miloš Petera se ve středu 8. dubna zúčastnil předání staveniště a slavnostního zahájení projektu dostavby skanzenu v Přerově nad Labem.

Nabídková cena vítěze soutěže o dostavbě Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem byla 9,7 milionu korun, ačkoliv počítáno bylo s rozpočtem kolem jedenácti milionů. Peníze na dostavbu půjdou z evropských fondů. Návštěvníci se mohou do expozice vydat už letos, protože práce mají skončit už v červnu.

Středočeský kraj podal také nabídku na koupi přilehlého zámku v Přerově, který prodává Český rozhlas. Chce ho propojit právě se skanzenem. V pátek uplynula lhůta pro podání nabídek a přišlo jich podle Michala Koliandra několik. Kritériem pro účastníky byla nejvyšší nabídnutá cena, její minimum bylo stanoveno na 21,8 milionu korun. Kraj nechtěl z taktických důvodů nabídkovou cenu zveřejnit.