Důvodem jsou například chybějící univerzity, nedostatek lékáren, doktorů nebo lůžek v nemocnicích i domovech pro seniory. Mezi slabými stránkami průzkum také uvádí nízký počet lůžek v ubytovacích zařízeních na tisíc obyvatel. Zatímco republikový průměr činí 44 lůžek, ve středních Čechách je to 24.

Blízkost Prahy způsobuje, že Středočeši využívají množství služeb právě v metropoli. Přispívá k tomu i tvar kraje obklopující hlavní město, jež tak tvoří jeho centrum. Praha skončila v průzkumu na prvním místě. Stala se zároveň i „skokanem roku." Kritériem pro tento titul bylo významné zlepšení stavu ovzduší.

Princip hodnocení průzkumu se opíral o tři hlavní pilíře: objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů a názory kolegia. To je tvořeno osobnostmi, které svými názory a odborností významně přispívají k dění v různých společenských oblastech.

Pořadí krajů

1.Hlavní město Praha

2. Plzeňský kraj

3. Královéhradecký kraj

4. Liberecký kraj

5. Zlínský kraj

12. Středočeský kraj

14. Moravskoslezský kraj