Cena za svoz odpaduNymburk - 760 korun
Beroun - 700 korun
Benešov - 660 korun
Kutná Hora - 650 korun
Kolín - 648 korun
Kladno - 600 korun
Rakovník - 600 korun
Mělník - 500 korun
Příbram - 468 korun
Mladá Boleslav - 400 korun
Praha - 300 až 1200 korun

Vedení měst si podle vlastních vyhlášek stanovuje výběr poplatku za komunální odpad během prvního pololetí. Částka se obvykle pohybuje od pěti set do osmi set korun za rok.

Někteří je mohou uhradit také ve dvou splátkách na začátku a v polovině roku. Nejzazší termín některé obce stanovují na konec června.

Dluh i šest 
milionů korun

V Příbrami loni občané uhradili něco přes patnáct milionů korun. Pokud by letos zaplatili všichni, kterou jsou tím povinni, dostane město částku necelých šestnáct milionů korun. „Splatnost poplatků máme k poslednímu březnu, ale zatím máme uhrazené 13,5 milionu korun, i když do rozpočtu počítáme tak s patnácti miliony," vysvětlil mluvčí Příbrami Ondřej Šlechtický.

Se situací s neplatiči se potýkají stejně jako ostatní středočeská města. K poslednímu dni loňského roku jim vzrostl dluh na pět milionů korun.

Obyvatelé Rakovníka platí za popelnice šest set korun ročně. „Loni jsme vybrali za celý rok asi 8,7 milionu korun, pro letošní máme v rozpočtu plánovanou částku 8,5 milionu. S ohledem na vymáhání to však může být více," připustila mluvčí Rakovníka Alida Štulajterová.

V loňském roce neuhradilo poplatek v Rakovníku asi tři tisíce lidí. Celková dlužná částka za poplatek za svoz komunálního odpadu je za roky 2002 až 2013 ve výši 4,1 milionu korun. Pokud některý 
z občanů částku neuhradí, pošlou mi nejprve platební výměr. V případě, že na základě platebního výměru neuhradí dlužnou částku, předávají dluh exekutorům.

V Benešově mají 
tisíc neplatičů

Částka, kterou v Benešově očekávají, se mění podle přistěhovaných, nově narozených nebo podle schopností poplatníku za odpad zaplatit. „Vloni zaplatili poplatníci 10 milionů korun, letos očekáváme podobnou částku. Z 16 tisíc trvale žijících obyvatel máme asi tisíc neplatičů," uvedla mluvčí Benešova Soňa Vanhoecke. Za několik let se jejich dlužná částka vyšplhala na 2,1 milionu korun, kterou vymáhají daňovou exekucí, konkrétně srážkou ze mzdy nebo obstavením účtu, také využívají soudní exekutory.

V Kolíně loni vybrali na poplatcích 17,2 milionu korun včetně doplatků za minulé roky a letos počítají se stejnou částkou. Protože svoz zajišťuje pro město externí firma, musí se každý občan dostavit na kontaktní místo, kde sepíše smlouvu. „Proto dluh neplatičů nevzniká, existují ale osoby, které nesplnili povinnost jim danou obecně závaznou vyhláškou a nezapojili se do systému nakládání s komunálním odpadem. Těchto osob je do pěti procent z celkového počtu obyvatel města Kolína," sdělila mluvčí Jiřina Holubová.

Loni vybralo město Beroun na všech místních poplatcích celkem 15,3 milionu korun, přičemž poplatek za popelnice tvořil 85 procent 
z celkové sumy. Letos je 
v rozpočtu plánován příjem 13,5 milionu korun. „Snažíme se vymáhat poplatky osobním jednáním s dlužníky, návštěvami, v nejzazších případech se můžeme obrátit na exekutory a nebo dát exekuci na účet či mzdu," řekla mluvčí Berouna Pavla Švédová. Pokud lidé neuhradili poplatek do konce května, navýšila se jim částka ze 700 na 1 400 korun.

Posílat složenky ano, či ne

V Berouně už několik let složenky nerozesílají. O povinnosti zaplacení poplatku informují na webu, v radničních listech, Facebooku a dalších médií. V Benešově rozesílají složenky každý rok v lednu, platební výměry rozesílali asi tisíci neplatičům.

„Než se odešle platební výměr, kontrolujeme ještě trvalé pobyty poplatníků s centrálním registrem a také 
v souvislosti s tím, jestli nemá daňový poplatník datovou schránku. Dále je třeba kontrolovat před odesláním nezletilým poplatníkům, kdo je jeho zákonný zástupce. 
V souvislosti s tím, že dnes lidé většinou neuzavírají sňatky, tak se zákonný zástupce 
v mnoha případech jmenuje jinak než nezletilý poplatník a to vše se musí pracně ručně pořídit před odesláním do počítačového programu," objasnila vedoucí Odboru financí a majetku v Benešově Ivana Zemanová. Ne vždy jsou také výměry dobře doručovány poštou, takže musí některé písemnosti reklamovat.

V drtivé většině případů mohou lidé zaplatit poplatek složenkou, hotově na městském úřadě, platební kartou nebo převodem. Důležité je hlídat si správný variabilní symbol, který je pro každého poplatníka samostatný.