Ukazují to informace Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), která je příspěvkovou organizací kraje, jež má organizování veřejné dopravy ve středních Čechách na starost. Její vedení v úterý 25. října přivítalo delegaci z Francie.

Konkrétně z Nové Akvitánie; největšího ze 13 tamních metropolitních regionů, jehož správní středisko bude známé i těm, kteří v hodinách zeměpisu nepřekypovali pozorností: Bordeaux.

Vedle jeho zástupců dorazili sbírat zkušenosti i zástupci měst La Rochelle, Limoges, Pau a Poitiers – a rovněž lidé z týmu tamního organizátora dopravy Nouvelle-Aquitaine Mobilités.

Hlavním předmětem jejich zájmu se stala integrace veřejné hromadné dopravy v rámci systému Pražské integrované dopravy, tedy postupné začleňování jednotlivých středočeských oblastí do systému PID s jednotnými pravidly. Přičemž se francouzští hosté netajili tím, že hledají inspiraci pro vlastní, obdobné kroky.

Dozvěděli se, jak středočeské orgány spolupracovaly s partnery v Praze i s obcemi či městy a s dopravci, jak se integrace dělila na etapy, ale i co změny přinesly z pohledu cestujících. Pro ty nejde jen o plošné zavedení tarifu s jednotnými pravidly a přestupní jízdenky, ale třeba i zřízení přestupních bodů s garantovanými přestupy: jak mezi autobusy, tak mezi autobusem a vlakem.

close Zástupci francouzských měst na zasedání ohledně veřejné dopravy v Praze. info Zdroj: z archivu Krajského úřadu Středočeského kraje: zoom_in Zástupci francouzských měst na zasedání ohledně veřejné dopravy v Praze.

Co je podstatné pro odborníky, avšak laikovi často poněkud nesrozumitelné, je plánování a vyhledávání dopravních řešení, systémy páteřních a doplňkových linek a další prvky dopravního modelu.

I v tomto případě mají Francouzi velký zájem o (středo)české zkušenosti s organizováním dopravní obslužnosti regionu jak ve vazbě na Prahu, tak i na další velká města a významná spádová centra. Ostatně i zdejší tarifní řešení se u francouzských hostů setkalo se značným zájmem.

Ředitel IDSK Zdeněk Šponar netajil potěšení nad tím, že se práce členů jeho týmu i předchůdců a zavedení systému PID do Středočeského kraje staly pro kolegy z jihozápadní Francie inspirací.

„Věřím, že toto setkání bylo pro ně velmi přínosné. Domluvili jsme se, že určitě proběhne ještě další shledání, kde jim budeme moci nabídnout řešení pro jejich integrovaný dopravní systém,“ uvedl.