Jestliže číslem 1 označila Karlštejn, není to náhoda. Hrad, považovaný za jeden se symbolů české státnosti, patří ke středočeským turistickým jedničkám dlouhodobě. V posledních letech jeho návštěvníci nemohli přehlédnout rozsáhlou rekonstrukci – a ta má být letos dokončena. Hrad mimo jiné nabídne nové návštěvnické centrum. Počítá se i s expozicemi věnovanými vinařství a stavebnímu vývoji této památky.

Nová pozvánka do nedalekého Tetína je adresována zejména uživatelům obytných aut a přívěsů. V obci, která se loni proslavila národní poutí k uctění odkazu sv. Ludmily, má do začátku léta vzniknout stellplatz – stání pro karavany mimo kemp. Zpevněná plocha u fotbalového hřiště nabídne osm míst umožňujících nejen přenocovat, ale k dispozici bude i základní zázemí: možnost nabít baterie, doplnit pitnou vodu, zbavit se běžných odpadů.

Stále ve stejné oblasti, na Berounsku, se chystá i další novinka. U Koněpruských jeskyní má být ve druhé polovině roku otevřen nový Dům přírody Českého krasu. Poskytne zázemí návštěvníkům včetně úschovny kol či herny pro děti, ale i vlastní expozici. Včetně poučení o trilobitech i třeba možnosti prolézat umělou jeskyni.

Českého krasu se týká také čtvrté pozvání. Kolem Velké Ameriky a Trestaneckého lomu neboli Mexika vznikne nová naučná stezka. Chystá se ale i řada akcí a tematických exkurzí v průběhu celého roku souvisejících s 50. výročím vzniku zdejší chráněné krajinné oblasti.

Putování napříč krajem pěšky i na kole

Napříč nejen středními Čechami, ale i celou republikou, lze putovat po pěších trasách i na kole v rámci etap promyšlených tak, aby se daly zvládnout během dne a nabízely i zázemí v podobě noclehu pod střechou. Novou Stezku Středozemím, propojující příhraniční Severní a Jižní stezku a z velké části kopírující tok Vltavy, představí kniha, jež má vyjít koncem března.

Ojedinělé pohledy nejen do historie

Novým lákadlem Benešova se má stát Kvantario – nejmodernější a také největší park sci-fi a virtuální reality v republice, slibující nabídnout moderní technologie v zábavě na světové úrovni. Návštěvníci se budou moci nechat přenést do skutečně velmi rozmanitých prostředí, ale i do historie.

Do dávné minulosti, avšak rovněž ve velmi moderním pojetí výstavních aktivit, pozve od konce dubna Archevita – nová multimediální archeologická expozice Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Slibuje poznávání minulosti všemi smysly, přičemž ani zde nemá chybět virtuální realita. Stejně jako příležitosti vyzkoušet si ledacos vlastníma rukama.

Nová expozice se nyní chystá také v Milovicích – a ano, bude věnována vojákům a výcvikovému prostoru, vzniklému už v dobách rakousko-uherské monarchie. Od poloviny roku bude k vidění v kulturním domě na náměstí. Návštěvníci se však mohou těšit také na mozaiky ze 70. a 80. let minulého století, které se v Milovicích podařilo zachránit.

Velkým lákadlem se mají stát práce na dlouhodobé rekonstrukci kutnohorské kostnice v Sedlci, kde bude od jara možné sledovat práce na stavbě pyramidy z kostí. Půjde o obnovení pyramidy rozebrané před třemi roky kvůli statickému zajištění památky. Už nyní se připravuje dřevěná podlaha; samotné skládání kostí má trvat od dubna do druhé poloviny roku.

Jiný výlet do historie nabídnou akce chystané k zápisu voroplavby na seznam nehmotného dědictví UNESCO, s čímž se počítá ke konci roku. Připomene někdejší voraře nejen jako lidi s řemeslnými i plaveckými dovednostmi, ale také specifickou mluvou či vlastními písněmi.