V rámci takzvané čtvrté vlny programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji, tentokrát určené výhradně pro nízkopříjmové domácnosti, si v kraji řeklo o peníze 2,3 tisíce žadatelů. V době od 6. června do konce srpna, kdy krajský úřad přijímal žádosti, jich bylo zaevidováno celkem 2334.

Peněz není dost, ale stát má poslat další

Po nynější první vlně schvalování příspěvků mají následovat další: žádosti bude krajský úřad předkládat radním v postupných etapách. Prozatím uspělo prvních pět set: v tomto případě radní odsouhlasili, že po předložení zúčtovacích dokladů budou veškeré oprávněné žádosti proplaceny.

Zda stejně úspěšně dopadnou i zájemci o podporu, kteří žádosti podávali mezi posledními, není ještě jisté. Dost peněz pro všechny zatím není k dispozici. Celkový součet částek, o něž se zájemci o podpory ucházejí, dosáhl 375 milionů. Kraj přitom má v rámci projektu zatím k dispozici 266 milionů korun. Už dříve však krajský úřad informoval, že suma by to neměla být konečná. Kraj vede jednání se zástupci ministerstva životního prostředí, z nichž plyne, že rozdíl mezi částkou, která je k dispozici nyní, a celkovou sumou vzešlou z oprávněných žádostí by neměl být problém dorovnat, aby mohli být uspokojeni všichni zájemci.

Teď vysoké podpory, pak prý mastné pokuty

Čtvrtá výzva kotlíkových dotací neboli příspěvků na nahrazení starého kotle na uhlí moderním zdrojem tepla s ekologičtějším provozem i pohodlnější obsluhou nebyla tak jako ty předchozí zaměřena na širokou veřejnost: žádosti mohli podávat pouze lidé v důchodu a s nízkými příjmy (což vymezoval soubor podmínek, detailně určený v podmínkách výzvy).

Poskytovaný příspěvek může dosahovat až 95 procent nákladů na projekt – přičemž jsou stanoveny maximální limity (čili „strop“, jak je dnes moderní říkat) podle zvoleného zdroje. Nejvyšší částku, až 180 tisíc korun, lze získat na instalaci tepelného čerpadla.

Prozatím schválené žádosti ukazují, že právě tepelná čerpadla mají mezi předkládanými projekty poměrně významné zastoupení. V případě montáže kotle na biomasu, ať už s ručním přikládáním, nebo se samočinnou dodávkou paliva, dosahuje dotace maximálně 130 tisíc. K mání jsou pak ještě nejvýše stotisícové podpory na plynový kondenzační kotel – to se však vztahuje pouze na zakázky, kdy již byl kotel namontován nebo závazně objednán před 30. dubnem.

Zatímco nyní se „rozdávají“ peníze na nové zdroje vytápění, pro budoucnost stát ohlašuje, že kotle první a druhé emisní třídy budou zakázány. Za jejich provozování navzdory zákazu mají padat citelné pokuty. Termín účinnosti tohoto opatření se nicméně postupně odsouval ještě dávno předtím, než vypukla nynější energetická krize.