„Zakázky, které jsou a budou pod drobnohledem, byly provedeny smluvními partnery podle zadání příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) na základě dlouhodobě uzavřených rámcových smluv od jednotlivých cestmistrovství. Kontroly kraj opět zavedl po několikaleté odmlce,“ konstatoval Holek. S tím, že řeč je o takových pracích, k jakým patří patří drobné opravy povrchů vozovek, sekání trávy, metení, čištění příkopů – či například obnova nátěrů kovových konstrukcí nebo vodorovného dopravního značení.

Jde tedy o drobnější práce, avšak nikoli za drobné, plyne ze slov radního kraje pro oblast silniční dopravy Karla Bendla (ODS). „Na údržbu vynakládá Středočeský kraj stamiliony korun ročně. Záleží nám tedy na tom, abychom za investované peníze získali slušně odvedenou práci a řidiči kvalitní a bezpečné komunikace,“ konstatoval radní. Pomoci tomu má návrat ke kontrolám odvedené práce, jež radní označil za častější a podrobnější. „Údržbu nezávisle hodnotí zaměstnanci krajského úřadu, kteří práce neobjednávají ani nepřebírají. Nemají tedy vazby na smluvní partnery ani zaměstnance KSÚS,“ vysvětlil Bendl, co se změnilo proti nedávné minulosti.

Byla práce udělána? A kvalitně?

Tradičně je dohled nad kvalitou oprav a dalších prací záležitostí KSÚS. Jestliže nyní vyrážejí do terénu také úředníci „z kraje“, je to něco navíc; něco, co by mělo přispět k větší spokojenosti motoristů. Někdy jsou na kontrolovaná místa přivoláni i cestmistři, kteří mají na starost příslušný úsek. „Hodnotí se podle možností, zpravidla vizuálně, zdali práce byla vůbec provedena – a v jaké kvalitě,“ připomněl Bendl, že víc očí víc vidí. A vše je také zdokumentováno: výsledky každé kontroly shrnuje protokol, jehož součástí jsou i fotografie.

Náhodný výběr, nutné nápravy

Holek z krajského úřadu upřesnil, že intenzivní kontroly mají trvat do konce druhého týdne v listopadu. Jejich klíčovým prvkem je zhlédnutí výsledku prací takzvaně od oka. „Není samozřejmě možné zjistit například tloušťku položených konstrukčních vrstev, neboť měřicí metody by zabraly mnoho času a vyžadovaly by odborné zásahy a sondáže do vozovky,“ upřesnil s tím, že na takové zásahy by došlo až ve chvíli, kdy by kontroloři získali silné podezření, že zhotovitel nepostupoval podle zadání.

„Odvedené práce jsou vybírány náhodně z objednávek zveřejněných v registru smluv a k tomu přiřazených faktur provedených prací,“ uvedl radní Bendl. Ujišťuje, že výsledky krajský úřad projedná jak s firmami, které práce prováděly, tak s KSÚS, jež je zadávala. „Případné nedostatky jsou jednotlivým zhotovitelům předloženy a ti jsou vyzváni k nápravě,“ slibuje, že co se najde špatného, nezůstane bez řešení.