Filip Gundza, který je v rámci odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu vedoucím oddělení prevence kriminality, připomněl, že zásadní pozornost by se v následujících čtyřech letech měla soustředit na aktivity v několika oblastech.

Vedle tradiční podpory systému prevence kriminality, snižování trestné činnosti majetkového charakteru i násilné či prevence kybernetické kriminality mají k hlavním pilířům patřit bezpečnost škol a nemocnic, ale i bezpečnost a veřejný pořádek v průmyslových zónách. A také opatření, která se dotýkají přímo konkrétních jednotlivců. „Prevence recidivy a viktimizace, prevence domácího násilí,“ připomněl Gundza.

Dění na veřejnosti i za zavřenými dveřmi

V dokumentu, podle něhož se v případě schválení zastupiteli bude postupovat nejen na úrovni kraje, ale i v obcích, je podle hodnocení hejtmanky Petry Peckové (STAN) zapracováno vše, co vyžaduje současná situace. Včetně návrhu konkrétních kroků, které bude možné přenést do reálného života.

„Cílem je popsat opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na území kraje, tedy snížení kriminality všeho druhu, určení směru preventivní politiky, bezpečnosti objektů jako jsou nemocnice nebo školy – ale třeba i možnosti poskytovat účinnou pomoc obětem. Například domácího násilí,“ uvedla Pecková.

Právě v oblasti boje s domácím násilím už hejtmanství začalo rozvíjet společné aktivity s neziskovkami sdruženými v koalici NeNa; konkrétně s organizacemi ROSA, ACORUS a společností proFem. Jedním z cílů je změnit fungování dosavadních služeb i přístup úředníků tak, aby se účinná pomoc stala dostupnější – důležité je, aby to bylo právě ve chvíli, kdy se ji oběť rozhodne vyhledat či přijmout – a byla přesněji zacílená.

Nově kraj také doporučuje mobilní aplikaci Bright Sky určenou na pomoc obětem domácího násilí. Z jiného soudku pak jsou třeba krajské aktivity směřující k podpoře aktuálně chystaného celostátního zákazu prodeje nikotinových sáčků dětem a mladým lidem do 18 let, k nimž první podnět vzešel podle hejtmančiných slov ze zkušeností pedagogů z Dobříše. A pak se vyjasnilo, proč několik dětí ve školách náhle omdlelo nebo se zničehonic pozvracelo. 

Reakce na aktuální dětí doma i ve světě

Nechybí však ani reakce na nové zkušenosti, jaké v uplynulých letech přinesla třeba pandemie covidu-19. Nebyl to jen problém zdravotní a zdravotnický, ale objevily se i dopady na bezpečnost či zvyšování kriminality v kyberprostoru. „Hovoří se zde i o hybridních bezpečnostních hrozbách a z nich plynoucích rizik,“ připomněl mluvčí kraje David Šíma, že stranou pozornosti nezůstává ani komplikovaná situace ve světě a možné dopady na život obyvatel středních Čech.

„Žít v bezpečném kraji chce každý z nás,“ zdůraznila hejtmanka Pecková. „V bezpečném kraji chceme vychovávat své děti a stárnout. Pocit bezpečí je jedním z nejdůležitějších lidských pocitů. A to si uvědomujeme,“ vysvětlila, co také ovlivnilo úvahy při analyzování jednotlivých bezpečnostních problémů a nalézání jejich řešení.