Zaznamenal, že počet lékařů v posledních letech ve středních Čechách stagnuje, zatímco dříve dlouhodobě rostl. Zvyšoval se až do roku 2016, kdy dosáhl počtu 4469 lékařů. Tedy: ve skutečnosti se nejedná o konkrétní doktory a doktorky, kteří by měli konkrétní jméno a tvář; číslo udává jejich přepočet na celé pracovní úvazky. Nejnovější údaj z roku 2020 připomíná pro kraj 4431 přepočtených lékařských úvazků.

Sehnat doktora? To často bývá nadlidský výkon

Z pohledu někdejšího nárůstu a následného ustálení počtů nejsou střední Čechy výjimkou: jde o trend, který statistici zaznamenali ve všech krajích. Jestliže mezi lety 2010–2020 celorepublikově vzrostl počet lékařů o 11,9 procenta, středočeské navýšení se s tímto průměrem téměř shoduje: je nižší o desetinu procentního bodu. Rozhodně by se ale do středních Čech ještě „vešla“ řada dalších doktorů.

O jejich získání usilují leckteré obce – obzvlášť zubaři by se velmi hodili. Třeba obec Lochovice přidala k nabídce pronájmu nově zrekonstruované a vybavené stomatologické ordinace i možnost bydlení v obecním bytě 3+1 s garáží i chválu vybavenosti střediskové obce blízko dálnice D5 a zároveň v hezké a čisté krajině předhůří Brd.

Nabírat posily se snaží i středočeské nemocnice: shánějí lékaře všemožných odborností od superpecialistů po čerstvé absolventy lékařských fakult. V nabídce přitom nejsou jen obvyklé benefity, k nimž často náleží i hlídání dětí v dětské skupině (či přímo vlastní školka).

Třeba kladenská nemocnice, jež mimo jiné hledá lékaře na oddělení radiační a klinické onkologie – na celý úvazek, nebo alespoň částečný – speciálně pro něho nabízí náborový příspěvek až půl milionu korun a možnost získání městského bytu. Zdravotníků je však citelný nedostatek – a leckteří si navíc působení jinde než v metropoli ani nechtějí představovat.

Přepočet doktorů na obyvatele nízký, lidí na lékaře hodně

Stále platí, že ve středních Čechách zůstává nejnižší ze všech krajů takzvaná intenzita lékařské péče: počet doktorů na tisíc obyvatel. Historicky nejvýš se tento přepočet vyšplhal ve zmiňovaném roce 2016, kdy dosáhl hodnoty 3,4; pak ale statistici zaznamenali pokles až na 3,2. Mezi kraji je to jednoznačně nejmíň; celorepublikový průměr představuje 4,8. Někde zcela jinde je pak metropole s hodnotou 8,0.

Neobvykle malé zastoupení lékařů má ve středních Čechách spojitost právě s hlavním městem: region bez vlastního krajského města je s ním úzce propojený a za zdravotnickými službami tam dojíždí řada lidí z okolí.

Zvlášť z toho bližšího, čemuž odpovídají i mimořádně nízké propočty intenzity lékařské péče v lidnatých regionech Prahy-západ (1,5) a Prahy-východ (1,8). Nejlépe si v rámci kraje stojí okres Beroun – intenzita lékařské péče zde byla určena na 4,5.

Znamená to, že právě na Berounsku připadá na jednoho lékaře nejméně obyvatel (222), naopak blíže k Praze i více než trojnásobek (na Praze-západ 673). Celokrajsky vycházelo na jednoho lékaře 314 obyvatel, což je v rámci republiky nejvíc: nad tři stovky se přepočet nikde jinde nevyšplhal – a republikový průměr dosáhl 210 obyvatel.