„Staré žádosti, které byly řešeny ještě na Městském úřadě v Benešově, byly staženy – a nové byly podány již na Krajský úřad Středočeského kraje s cílem urychlení celého procesu územního řízení,“ uvedl Buček. Připomněl, že žádost o vydání územního rozhodnutí se vztahuje na všech pět úseků, na něž je středočeská část dálnice rozdělena, i na související přivaděč.

Ilustrační snímek. Byty.
Příspěvek na bydlení se může opozdit. Lidé se nemusí bát se sami ozvat

Buček současně odkázal na listopadové rozhodnutí Ústavního soudu v Brně, na které představovaný krok navazuje. Ústavní soudci odmítli stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo z Prahy-západ. Stížností se obec se spolkem domáhaly změny verdiktu týkajícího se plánování trasy budoucí dálnice přes oblast Posázaví. Konkrétně se ohrazovaly proti verdiktům Krajského soudu v Praze a následnému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jež oba zamítly podanou žalobu požadující zrušení aktualizace krajské územně plánovací dokumentace na úrovni ZÚR: zásad územního rozvoje.

Zaznívají hlasy pro i proti

Jestliže obec a spolek nepochodily, podle ŘSD to znamená, že koridor pro vedení stavby dálnice D3 v její středočeské části dlouhé téměř 59 kilometrů je už vymezen s definitivní platností. Právě na to navazuje aktuální žádost o vydání územního rozhodnutí, což je jeden k kroků směřujících k získání stavebního povolení. Proti tomu se vymezují různí odpůrci – například s argumentem, že potřebám dopravy by na Benešovsku a Praze-východ postačovalo rozšíření nynější silnice první třídy I/3 a Posázaví by mohlo být zachováno v nynější podobě.

S tím však nesouhlasí třeba Martin Kupka (ODS), jenž jako nynější ministr dopravy i ve své dřívější funkci náměstka středočeské hejtmanky pro oblast silniční dopravy opakovaně vyslovil podporu dostavbě dálnice, a to v navrhované trase. Mimo jiné s argumentem, že množství mostů a tunelů, které středočeskou část D3 prodraží, bylo projektováno právě s ohledem na co nejohleduplnější přístup ke krajině v Posázaví, její přírodě, stejně jako k obyvatelům i rekreantům.

Aero Vodochody - obnovení sériové výroby letadel.
Nový cvičný letoun: sotva se začal vyrábět, tvůrce dostal armádní medaili

Dostavbu D3 také jednoznačně podporují představitelé kraje. Koneckonců – i u soudů napadené ZÚR byly schváleny krajskými zastupiteli, kteří se tak vyslovili pro dostavbu dálnice v plánované trase. Zastánci mimo jiné zdůrazňují, že vedení trasy dálnice v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou – a tím odlehčí silnici I/3 i dálnici D1.

Průzkumy i úřadování stále pokračují

Aktuálně nechává ŘSD v zamýšlené trase dálnice provést podrobný geotechnický průzkum. Jeho výsledky, které mají být k dispozici za 12 měsíců, na sklonku roku 2023, poslouží jako významný podklad pro přípravu dokumentace k žádosti o stavební povolení. „V tuto chvíli jsou již také vydána všechna rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů živočichů, která jsou nezbytná pro zisk územního rozhodnutí. Nicméně již došlo k jejich napadení žalobou – a budou tedy ještě podrobeny soudnímu přezkumu,“ připomněl Buček další souvislosti.