Mráz ale šel po zádech ze zpráv v médiích o tom, o jakých teplotách jednala vláda v rámci takzvaného energetického balíčku reagujícího na energetickou krizi. Ministerstvo zdravotnictví pak 12. října zveřejnilo ve sbírce zákonů novelizované znění trojice vyhlášek a jednoho vládního nařízení.

Nově jsou třeba v pokojích nemocnic či domovů seniorů stanoveny minimální teploty 20 stupňů Celsia; některá oddělení (neonatologie, onkologie) však mají minimum určené na 22 stupňů. Nejméně 22 stupňů musí ukázat také teploměry ve školních učebnách. Sprchy školských zařízení však mohou mít o stupeň méně – a sprchám v bazénech stačí 19 stupňů.

Stát stanovil minimum, topit se může víc

Kolem nového nastavení tepot dostávali řadu dotazů hygienici. Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v té souvislosti zdůrazňuje, že pro pracoviště a zařízení zdravotnických či sociálních služeb jsou nově upraveny hodnoty minimální teploty.

Což neznamená, že není možno topit víc – stejně jako dříve. „Je na rozhodnutí každého provozovatele, jakou teplotu ve svém zařízení bude udržovat: ministerstvem zdravotnictví je stanovena spodní – nepodkročitelná – hladina teploty,“ upozornila.

Ilustrační foto.
Z lesů mizí dřevo. Klády hlídají čipy i fotopasti

Deníku Šalamunová řekla, že speciální kontroly zaměřené na hlídání teplot středočeští hygienici pro nadcházející zimu neplánují. „Kontroly minimálních teplot dodržovaných na pracovišti jsou součástí našich běžných kontrol hygieny práce i ve školách,“ připomněla. V rámci státního zdravotního dozoru navštěvují hygienici rozmanitá pracoviště, přičemž zhruba tři procenta těchto kontrol jsou reakcí na stížnosti. V těch stesky týkající se nevyhovujících mikroklimatických podmínek (vysoká teplota v letních měsících a nízká v zimních měsících) či nedostatečného větrání často figurovaly už v minulosti.

Středočeští hygienici už se setkali s obavami, že v případě dodržování nejnižších povolených hodnot by žákům byla zima, takže při rozhodování o vytápění se je třeba řídit zdravým rozumem. Také kupříkladu nemocnice slibují, že spíše než čísly se budou řídit prospěchem pacientů. Toto ujištění tlumočil náměstek hejtmanky Pavel Pavlík (ODS), který se v radě kraje věnuje oblasti zdravotnictví: v oblastních nemocnicích kraje se nestane, že by byla stažena teplota na pokojích tak, aby pacienti kvůli tomu museli ležet „ve třech svetrech“.

Uplatní se zákazy i fasování mikin

Na změny v teplotních limitech už reagovali někteří zaměstnavatelé úpravou interních pravidel. Leckde i uprostřed měsíce, od druhé poloviny října, stanovili teplotu vytápění kancelářských prostor na 20–21 stupňů Celsia, přičemž zaměstnanci nemají dovoleno manipulovat s regulátory.

Někde se nový předpis výslovně týká i oken: mají zůstávat zavřena s výjimkou krátkého intenzivního větrání. A například obchodní řetězec Penny ohlásil, že šetří díky uplatňování nových technologií – vzorem v tomto směru je podle jednatele společnosti Radka Hovorky unikátní ekologická technologie chlazení, vytápění i klimatizace v kolínské prodejně.

Milan Hulík, 2020.
Právníci v čase bezpráví: Nezlobte se, pane doktore, já jsem ho odsoudit musel

„Ačkoliv předpisy nově umožňují teplotu výrazně snížit, my touto cestou nepůjdeme. Chceme, aby naši lidé pracovali v příjemném prostředí, proto teploty na našich prodejnách nesnížíme pod 19 stupňů,“ uvedl Hovorka.

Třeba ve Škodě Auto o podobě opatření vyjednává vedení automobilky s představiteli odborů. Odboráři ohlásili, že trvají na maximálním zachování teplotního komfortu pro zaměstnance – avšak navrhují i další opatření. Už je dohodnuto, že v rámci fasovaného pracovního oblečení budou k dispozici mikiny – a jedná se i o možnosti poskytování teplých ponožek.

Vedle něčeho „na sebe“ dostanou zaměstnanci i něco „do sebe“: teplý nápoj zdarma bude v restauracích zajištěn ve větším množství než dosud a v kioscích se rozšíří nabídka; k těmto opatřením se řadí i teplá polévka standard za jednu korunu.

Kde hledat nové určení minimálních teplot:

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů
Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje