Ze slov Martina Bučka z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) plyne, že se jednak vrátí na místa, kde už se pracovalo loni, jednak budou zahájeny i nové akce.

Dokončení prací i nové akce

„Z oprav, které jsme zahájili v loňském roce, budeme letos pokračovat na silnici I/2 mezi Malínem a Novými Dvory na Kutnohorsku,“ připomněl Buček. Z dálnic upozornil na tři: D1, D4 a D10. Na poslední zmiňované jde o práce na Mladoboleslavsku u Benátek nad Jizerou, konkrétně v sousedství osady Kbel: tam je z loňska hotovo v pásu pro směr jízdy na Prahu a práce na obnově povrchu se přesunou do pásu ve směru na Mladou Boleslav.

Na dálnici D4 na Příbramsku má být do podzimu dokončen kompletně nový most u Nové Huti. Letošní práce zde na jaře začnou demolicí druhé poloviny starého mostu v jízdním pásu na Příbram. Pro dálnici D1 Buček upozorňuje, že se letos již naplno rozběhne oprava asfaltobetonové vozovky mezi kilometry 16 a 21 při pomezí Prahy-východ a Benešovska (zhruba od Strančic po Mirošovice). „Nový most dokončíme i na silnici I/16J u Ješína,“ připomněl také pokračování prací při pomezí okresů Kladno a Mělník nedaleko Velvar.

Nových staveb se chystá větší počet, o některých však bude ŘSD informovat až později podle toho, jak pokročí jejich přípravy a uzavírání smluv se zhotoviteli. „V současné době lze z akcí připravovaných pro nastávající stavební sezonu uvést opravu silnice I/2 mezi Mukařovem a Kozojedy, opravu vozovky dálnice D11 u mimoúrovňové křižovatky Vrbová Lhota nebo části průtahu Kolínem na silnici I/38H,“ zmínil Buček práce chystané na Praze-východ, Nymbursku a Kolínsku.

„Rádi bychom zahájili úpravu mimoúrovňové křižovatky Kněževes na dálnici D7 nebo sanovali skalní masiv na silnici I/16 mezi Stránovem a Jizerním Vtelnem,“ odkázal také na plány pro Prahu-západ a pro Mladoboleslavsko.

Během roku akce za dvě miliardy

Během loňského roku zadávalo ŘSD větší opravy na dálnicích a silnicích první třídy na bezmála půl stovce míst ve Středočeském kraji. Dvacet z nich byly mosty, z nichž 15 již bylo uvedeno do provozu. Vozovky se opravovaly v celkové délce 54 kilometrů, z nichž padesát už slouží motoristům. Mezi práce, jež celkově přišly na více než dvě miliardy korun bez DPH, se ještě řadí také třeba opravy odvodnění, protihlukových stěn, svodidel, modernizace odpočívek nebo sanace svahu.

Z velkých akcí, které řidiči nemohli přehlédnout už kvůli citelným dopadům dopravních omezení, Buček obzvlášť vyzdvihl dokončení opravy silnice I/4 v celé její středočeské části, zprovoznění průtahů městem Jesenice na Rakovnicku (I/27), osadou Hvězda na Kladensku (I/16) nebo Bohutínem na Příbramsku (I/18).