V dubnu letošního roku bude podle plánů magistrátu zahájeno výběrové řízení na zajištění projektové a inženýrské činnosti. Samotná projektová dokumentace se zhotoví v srpnu, na listopad je v plánu ukončení jejího projednávání a podání žádosti o vydání stavebního povolení. Úřad očekává, že by jej mohl obdržet během ledna 2019. Výběrové řízení na zhotovitele stavby má dle ideálního scénáře proběhnout v prvním čtvrtletí příštího roku.

Předpokládaná životnost lávky bude navržena na 30 let a dřevěná mostovka bude obnovována dle potřeby. Z rozpočtu bude na stavbu vyčleněno 60,5 milionu korun.

Druhá plánovaná lávka pak bude propojovat zadní část zoologické zahrady a Císařský ostrov v místě, kde se nachází nová Ústřední čistírna odpadních vod. Na tu nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje podklady pro veřejnou architektonickou soutěž.