Věcný gestor Sčítání 2021 Robert Šanda upozornil, že zveřejněné výsledky zahrnují takzvané obvykle bydlící obyvatelstvo – tedy lidi, kteří na daném území skutečně žijí. „U nich ale zároveň známe i místo jejich registrovaného pobytu,“ poznamenal Šanda.

Mimo jiné je zřejmé, že okresy Praha-východ a Praha-západ jsou nejmladšími okresy v rámci republiky. Zdůraznil to předseda ČSÚ Marek Rojíček: „Pouze zde průměrný věk nepřesáhl 40 let.“ Celokrajsky průměrný věk dosáhl 41,6 roku, v Praze to bylo 41,4. V rámci republiky pak jde o 42,7 roku, přičemž o něco starší byly ženy (44,1) než muži (41,2).

Děti do 14 let mají ve středních Čechách podíl 17,9 procenta; v Praze 15,3 procenta. Z hlediska podílu obyvatel ve věkovém intervalu 15–64 let zase celorepublikově vede hlavní město s podílem 66,3 procenta; střední Čechy mají 63,3 procenta. Od 65 let výš má metropolitní oblast nejnižší podíly z celé republiky: Praha 18,4 procenta a Středočeský kraj 18,8 procenta.

Pokud jde o počet mužů na sto žen (což není nic nekorektního nebo snad pokus o hloupé žertování, ale statistická veličina označovaná jako index maskulinity), ve středních Čechách jich bylo sečteno sečteno a propočteno 98,5; v Praze pak nejméně z celé republiky, a to 94,8. Z pohledu rodinného stavu obyvatelé Prahy celorepublikově vedou nejvyšším podílem svobodných (38,7 procenta) a mají nejnižší podíl lidí žijících v manželství (40,8 procenta). Středočeši se sňatkům brání méně: v úředně potvrzeném svazku jich žije 47,7 procenta.

Ukrajince Praha lákala už dřív

Hlavní město působí jako jednoznačný magnet pro cizince. Ti mezi sečtenými skutečnými obyvateli Prahy měli podíl 13,6 procenta. Ostatní regiony následují až s velkým odstupem. Mladoboleslavsko na třetím místě má zastoupení cizinců vyjádřené hodnotou 8,4 procenta (a před ně se dostal ještě okres Plzeň-sever s podílem o dvě desetiny procentního bodu vyšším).

„V Mladé Boleslavi byl navíc ze všech okresů největší podíl cizinců ze zemí Evropské unie: 4,3 procenta,“ připomněl Cieslar. Z nich převažovali občané Slovenska (s podílem 2,8 procenta) a Polska (0,8 procenta). Praha už loni, rok před nynějším přílivem válečných uprchlíků, měla vysoký podíl Ukrajinců: 4,2 procenta (což v době sčítání představovalo 54 233 osob); Slováci měli zastoupení 1,9 procenta a Rusů bylo 1,8 procenta.

Obyvatelé metropole jsou vzdělaní

Vysokoškoláků žije jednoznačně nejvíc v Praze: jde o více než třetinu obyvatel metropole (35,9 procenta), s čímž se v rámci republiky může poměřovat pouze okres Brno-město (33,6 procenta). Celostátní průměr přitom nedosahoval ani pětiny. Naopak nejnižší má Praha podíl obyvatel bez maturity: 18,1 procenta. Okres Praha-východ má v republice podíl obyvatel se středním vzděláním zakončeným maturitou třetí nejvyšší, 35,4 procenta, když s rozdíly v desetinách procentního bodu získaly drobný náskok okresy Plzeň-město a Hradec Králové.