Varují před tím organizace, které provozují nízkoprahová centra, terénní a ambulantní služby pro drogově závislé. Pokles podle nich bude v příštím roce činit 35 milionů korun z letošních 250 milionů, což povede k omezování péče.

„A to už letos škrtl ministr zdravotnictví devět milionů na výměnu stříkaček a substituční léčbu, kdy například lidé závislí na heroinu berou místo něj náhražkový metadon,“ říká ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Hollan. Za snížení dotací je podle něj odpovědný přímo premiér Andrej Babiš, pod nějž protidrogová politika nyní spadá.

Zavřená ambulance

Omezování příspěvků od státu prý pocítily organizace již letos. Týká se to například obecně prospěšné společnosti Magdaléna, která provozuje pomocnou síť  v Praze a Středočeském kraji.

„Museli jsme už uzavřít adiktologickou ambulanci  v Berouně a plánujeme její zavření ve Vlašimi,“ říká její odborný ředitel Jiří Zatřepálek. Pokud by podle něj škrty pokračovaly, bylo by ohroženo až pět tisíc pacientů, s nimiž Magdaléna pracuje.

Dopad to podle něj bude mít i na běžné lidi. Kromě jiného totiž nebude mít kdo by drogově závislým vyměnil stříkačky. „Závislí je budou zahazovat na ulici a hrozí nárůst žloutenky,“ varuje.

Několik měsíců

Do adiktologických ambulancí chodí i lidé závislí na alkoholu. A pro ně je prý důležité, aby měli kdykoliv pomoc dostupnou. A ambulance a nízkoprahová centra jsou prý dostupnější než ústavní léčba. „U té je čekací doba až několik měsíců,“ říká adiktolog Petr Nevšímal. A to může lidi od léčení odradit.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové k poklesu reálně nedojde, do těchto služeb šlo prý více, než bylo plánováno. „Rozpočet roku 2019 navýšilo 40 milionů převedených nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018,“ tvrdí Vedralová.