„Iniciovali jsme schůzku na základě pověření Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Příbram, kdy starostové otevřeli otázku problematiky v oblasti sociálních služeb. Jsem rád, že se na setkání dostavili i zástupci Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb, aby přispěli k řešení této problematiky v našem území," řekl Jan Michálek, starosta obce Dolní Hbity.

Přítomní starostové obcí byli seznámeni s dalšími postupy v oblasti zdravotnictví ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje a informováni o možnostech poskytování sociálních služeb jejich občanům prostřednictvím města Příbram. Projednávala se problematika záchytné stanice, kterou v minulosti město Příbram již dotovalo, a zástupci města vyzvali starosty k finanční pomoci.

Dotazníkové šetření

Dalším bodem setkání byla oblast sociálních služeb. Příbramská místostarostka Alena Ženíšková zmínila vyhodnocení dotazníkového šetření, které starostové odevzdávali před setkáním pro zmapování potřeb celého území v sociální oblasti. Z tohoto šetření jednoznačně vyplynula potřeba zajištění služeb pro seniory, ať v jejich domácím prostředí nebo umístění v domovech pro seniory.

Závěrem bylo řečeno, že takovéto setkání bude dále Dobrovolný svazek obcí Příbram iniciovat, aby docházelo ke vzájemné komunikací zástupců obcí s poskytovateli sociálních služeb, a umožnilo se tak zvýšené dostupnosti kvalitní péči v oblasti sociálních služeb všem občanům.

Čtěte také: Kraje dostanou necelých 9 miliard na sociální služby, a to už v lednu

Pavlína Svobodová