Pokračování bude v úterý na stejném místě – nicméně přece jen trochu jinak: starostům se představí nový tým. Své vize i sami sebe přiblíží nynější středočeští radní, kteří vzešli z krajských voleb konaných loni v říjnu. Tradičně bývala jedním z hlavních témat doprava, a to hlavně v souvislosti se stavem středočeských silnic – a letos se dá očekávat, že přibude ještě veřejná doprava: budoucnost provozu vlaků a autobusů; zejména na těch trasách, které nejsou páteřními.

Právě vystoupení jednotlivých členů rady kraje je věnován celý dopolední program. Po obědě bude následovat tradiční akce, jíž zůstalo i již zažité označení: veletrh služeb. K setkání se starosty budou připraveni zástupci odborů krajského úřadu, vybraných příspěvkových organizací kraje, ale i hosté. Možnosti podebatovat a probrat s experty konkrétní problémy, které řeší, případně se poptat na to, kudy vede nejschůdnější cesta k získání dotací, si v minulosti cenili zejména starostové malých obcí: na rozdíl od kolegů z větších měst se nemohou opřít o rozsáhlejší aparát úředníků s různými odbornostmi, ale na vyřizování řady záležitostí zůstávají sami; často to navíc musejí stíhat vedle svého zaměstnání.

V rámci veletrhu služeb mohou starostové probrat své záležitosti třeba i se zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje, krajské správy a údržby silnic, krajské centrály cestovního ruchu, Středočeského inovačního centra, regionální dotační kanceláře, Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, ale třeba i Svazu měst a obcí ČR. Na individuální rozhovory či debaty budou odpoledne připraveni rovněž jednotliví krajští radní.