Hejtmanka jim mimo jiné zopakovala nabídku využívat bezplatně platební portál, připravený krajem už v minulém volebním období; někde je tedy už známý a využívaný. Obcím umožňuje nabídnout svým občanům, aby rozmanité místní poplatky hradili pomocí platebních karet přes internet – a tuto možnost poskytly i dalším organizacím: od plateb ve školní jídelně či v knihovně až třeba po placení příspěvků sportovním klubům. Z dřívějška také pochází aplikace pro participativní rozpočet (kdy o využití části veřejných peněz mohou rozhodovat občané) – i možnost jejího využití dává kraj obcím k dispozici zdarma. Obcím, které takovou možnost dosud neposkytovaly, navíc nabízí dotaci takzvaně „na rozjezd“ ve výši 50 tisíc korun.

Novinky v oblastech své působnosti představili i jednotliví členové rady kraje. Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) mimo jiné upozornil, že v Kostelci nad Černými lesy vzniklo nové výjezdové stanoviště záchranné služby – a další se chystají například v Brandýse nad Labem, Benešově či Říčanech. Za uplynulý rok se také podařilo zlepšit koordinaci spolupráce a komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Krajské nemocnice procházejí modernizací – například v Benešově se staví urgentní příjem spojený s dostavbou interního pavilonu, což je akce za zhruba 600 milionů korun.

Příznivou zprávu ze sociální oblasti pak Pavlík nabídl v zastoupení nepřítomného radního Martina Hrabánka (ODS). Připomněl, že v přepočtu na tisíc dětí má kraj v rámci republiky třetí nejnižší počet dětí v ústavní výchově – a počet dětí svěřených do náhradní rodinné péče se dlouhodobě zvyšuje. Jiná čísla jsou však méně radostná: v sociální oblasti v rámci kraje chybí více než půl miliardy korun, když jen navýšení plateb za energie u pobytových služeb se odhaduje na 167 milionů korun a odhad navýšení plateb za energie u ostatních služeb (terénní, ambulantní, prevence) na dalších 35 milionů. Krajská síť sociálních služeb letos zahrnuje 270 poskytovatelů; z toho je 59 příspěvkových organizací kraje.

Náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti) přiblížil starostům vznikající digitální technickou mapu Středočeského kraje. Ta se má do roka stát prakticky sloužící skutečností. Pohovořil však také o surovinové politice kraje: její návrh bude zveřejněn a následně projednán s občany.

Přes dvě stě projektů za téměř šest miliard korun

Hospodaření společně přiblížili hejtmanka a radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Ten mimo jiné připomněl, že loni se podařilo uskutečnit přes 210 projektů za téměř šest miliard korun – zejména díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu a stáním dotacím. Důležité však je i využívání vlastních zdrojů: loni se jednalo celkově o 67 investičních akcí za téměř 650 milionů korun, letos už jich je 38 za 364 milionů. Hejtmanka vyzvala zástupce obcí k většímu využívání dotačních fondů kraje, v nichž je letos připraveno k rozdělení 663 milionů.

Sám Borecký v roli radního pro oblast veřejné dopravy upozornil na aktuální uzavírání smluv s obcemi v rámci zavádění standardů dopravní obslužnosti. Připomněl dokončení začleňování celého kraje do systému Pražské integrované dopravy – ale zmínil i přípravu soutěží na nové autobusové a železniční dopravce. Stejně jako dotace na cyklistickou infrastrukturu.

Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) ocenil, že se podařilo snížit byrokratickou zátěž ředitelů škol, změnit systém odměňování – ale také zavést sdílený virtuální prostor Ředitelna. Do budoucna vidí nutnost optimalizace sítě škol (tedy jejich nepopulární slučování a rušení) a modernizaci oborové struktury. Upozornil také, že objem peněz určených na dotace pro sport a volný čas se navýšil o 35 procent.

Na možnost čerpání dotací z krajských fondů upozornila i radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Obce mohou využívat například dotace na rybníky a malé vodní nádrže, na vodohospodářské projekty či na výsadbu stromů. K mání jsou další dotace, například na projekty ekologické výchovy či pro chovatele včel. Strategickými projekty jsou pak záměry pro řešení dopadů sucha.

Radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) ocenil práci Středočeské centrály cestovního ruchu, jež přispěla ke zmírnění propadu počtu návštěvníků s úspěšností výrazně nad republikovým průměrem. Připojit se však mohou i obce – a v té souvislosti Švenda vyzval starosty k využití dotací z krajského fondu na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu: žádosti kraj přijímá do 8. července.

Výhody takzvané pasportizace majetku kraje, tedy zejména soupis nemovitostí s popsáním jejich stavu včetně aktuálních i budoucích potřeb či energetické náročnosti budov představil krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS). „Správný hospodář se nemůže dobře starat, pokud neví, jak majetek vypadá a v jakém je stavu. Podle našeho odhadu se díky pasportizaci může ušetřit 200 až 300 milionů korun ročně,“ konstatoval. Informoval také o dokončení prodeje zbytného majetku kraje vlastněného mimo středočeské území – šlo například o nevyužívaná rekreační střediska v horských oblastech – a o zrychlení majetkoprávních převodů pozemků mezi krajem, obcemi, státem i právnickými a fyzickými osobami.