Poliklinika je prodaná s břemenem, že zde bude zachovaná záchytná stanice. Paradoxem je, že objekt ale není jako zdravotnické zařízení schválen.

Chybí oddělení pro muže a ženy

Na záchytné stanici je šest lůžek, ale bez toho, aby zde byla oddělení pro ženy a muže. Pro provoz je tedy nutné zajistit úpravy. Zádrhel spočívá v tom, že město budovu nevlastní, úpravy tak provést nemůže. Řešením bylo i pro minulé vedení města přestěhovat záchytku do areálu nemocnice na Zdaboři. To současné vedení myšlenku dotáhne zřejmě do konce.

„Pokud vím, tak paní místostarosta Ženíšková jedná v této záležitosti velmi intenzivně, protože hrozí mimořádně vysoké pokuty. Plánuje se to tak, že by již v únoru tato záležitost mohla být vyřešena," řekl Příbramskému deníku starosta Jindřich Vařeka.

Z několika organizací vznikne jedna

Co se týče financování, tak to by opět mělo spadnout pod Centrum sociálních služeb. Místo několika příspěvkových organizací totiž vznikne jen jedna, jejíž název je Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Do organizace tak bude spadat azylový dům, městské jesle, rehabilitační stacionář i záchytná stanice.

„Tak bude mít možnost sáhnout na dotace, na které by si jinak žádná z těchto příspěvkových organizací sáhnout nemohla," objasnil starosta. Hlavní důvod však podle Vařeky je, aby vzrostla úroveň poskytovaných terénních služeb.

Město chce dosáhnout nulového rozpočtu

I se záchytkou chce město dosáhnout už v příštím nebo nejpozději v přespříštím roce „nulového rozpočtu". „Opilce nám přitom vozí až z Neratovic. Současná záchytka neodpovídá ani legislativně, ale i z hlediska hygieny a lidské důstojnosti. Připomíná hororové filmy," zmínil Vařeka. V porovnání s jinými městy má podle něj ta příbramská i nízké poplatky.

O nutnosti zřízení záchytné stanice je přesvědčený i místostarosta Václav Švenda. „Musíme vyhodnotit, jaká je tam spoluúčast města, jaký na to dáváme příspěvek a kolik nám platí okolní města a jak se nám peníze daří vymáhat," uzavřel.