Neodkladnou finanční pomoc už kraj letos své nemocnici v Kladně poslal. Šlo o navýšení základního kapitálu o 260 milionů – ovšem s tím, že to byla jen součást série opatření nezbytných k záchraně nemocnice a jejímu oddlužení. „De facto se ocitla ve fázi reálně hrozícího úpadku,“ potvrdil ve čtvrtek Kupka, že situace byla nikoli jen vážná, ale skutečně alarmující.

Dalších 150 milionů do Kladna 

I když se podařilo dosáhnout uhrazení závazků po lhůtě splatnosti z roku 2016 a lidé nově jmenovaní na klíčové posty ve vedení nemocnice hlásí úspěšnost nově zaváděných opatření, zdaleka ještě není vyhráno. Podle Kupkových slov dobíhají závazky vyplývající z výsledků vyúčtování roku 2015. „Vedení nemocnice se proto rozhodlo připravit na závazek z předpokládaného dluhu z vyúčtování roku 2017 a propad v hospodaření za rok 2017 odhadovaný na ztrátu ve výši okolo 140 milionů korun,“ konstatoval Kupka.
Pokud krajští zastupitelé kývnou na doporučení radních, podle nichž je třeba poslat do Kladna dalších 150 milionů, hospodaření nemocnice by se mělo uzdravit. V následujících letech by postupně měla dokázat dospět k vyrovnanému hospodářskému výsledku.